Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Verticale infiltratie in hellend gebied

Verticale infiltratie is één van de standaardmethodes om hemelwater te verwerken en wordt veel toegepast op de hogere zandgronden. Hier hebben we te maken met veel hellende gebieden. Dit artikel geeft een nieuwe kijk op de omgang met hemelwater in hellende gebieden. Een kijk die zorgt voor efficiëntere infiltratie en dat het belang van het inzameloppervlak onderstreept.

Focus op inzameling water

Bij vlakke oppervlakken hanteren we voor kolken een vaste onderlinge afstand, waardoor er per kolk tussen de 100m² of 120m² verhard oppervlak is aangesloten. Bij provinciale- of rijkswegen is dat rond de 200m² verhard oppervlak. In hellende gebieden is een andere benadering nodig. Hier ligt de focus meer op de inzameling van het hemelwater dan op de infiltratiecapaciteit en de hoeveelheid berging. Een vaak voorkomend beeld is dat door hoge stroomsnelheden van water in hellende gebieden het water over de kolken heen stroomt. Vaak naar de lager gelegen gedeelten.

Methoden wateropvang

Om meer water op te vangen en te voorkomen dat water doorstroomt naar de laag gelegen gebieden, worden de volgende oplossingsrichtingen gegeven:

  1. plaatselijk voorkomen van hoge stroomsnelheden
  2. het vergroten van het inzameloppervlak: oppervlak dat hemelwater inzamelt

Beide onderdelen zijn ontwerptechnisch in te passen met de volgende methodes of combinaties daarvan. Namelijk:

  • lijngoten toepassen
  • achter elkaar plaatsen van twee kolken;
  • een plaatselijke verhoging of drempel (± 5 a 10cm) toepassen , direct na een inzamelpunt van hemelwater
  • i.p.v. een kolk een geperforeerde putrand toepassen

Hoe toe te passen?

Hierbij kan de ontwerper beseffen dat de bovenstaande vier methoden belangrijker zijn dan de hiervoor genoemde onderlinge kolkafstand. Een plaatselijke verhoging is in te passen als drempel of bij een tonrond wegprofiel. Bij een tonrond wegprofiel moet direct na de kolk een plaatselijk vlak profiel aangehouden worden. Dit vlak moet op hetzelfde niveau zitten als de bovenzijde van het tonronde wegprofiel. Zo stroomt het hemelwater niet door en wordt via de dubbele kolk voldoende inzamelingscapaciteit gecreëerd.

Referentieverhaal: Efficiënt Waterbeheer in Maastricht

Voor het infiltreren van het hemelwater zocht Gemeente Maastricht naar een geschikte oplossing. Het V-flow infiltratiesysteem bleek op deze locatie een perfecte oplossing.

V-flow: Duborain verticale infiltratie

Een lokale oplossing voor inzamelen, bergen en infiltreren van regenwater. De V- flow past u eenvoudig toe als zelfstandig systeem of integreer de Duborain kolken in een bestaand afwateringssysteem via eenvoudige installatie.