Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Ontlasten en ontluchten

Gemeenten ervaren veel problemen omtrent ontluchting en afvoer van riolering.  Waar lucht ingeklemd zit kan overigens geen water zijn. In Nederland zijn we vrij uniek hoe we de ontluchting van het openbare riool organiseren. We ontluchten onze riolen in hoofdzaak via private gebouwen. Dit betekent dat we voor onze ontluchting ten allen tijden afhankelijk zijn van de betreffende private of particuliere partij. Tevens zijn de transportafstanden van lucht groot waardoor efficiënte afvoer belemmerd.

Door de grote luchtstroom is er een grotere weerstand in de leiding dan eerst voorzien. Bij hevige neerslag is er meer kans op waterschade in woningen. Zeker met de huidige klimaatverandering waarbij we hevigere neerslag verwachten zal dit nog vaker voor gaan komen.

Buitenland

Soms kunnen we leren hoe aspecten van riolering in het buitenland zijn georganiseerd. Zo zien we in het buitenland dat de openbare riolen in het openbare domein worden ontlucht middels verschillende constructies. Zo zijn ontluchtingsdeksels in allerlei variaties in het buitenland algemeen goed. De ontluchting van de private of particuliere partij hoeft alleen zijn binnenriolering te ontluchten middels kleinere diameters.

Nederland

In Nederland worden vooral problemen ervaren bij afkoppelen van de gemengde riolen naar gescheiden riolering. Bij bestaande woningen vervalt de ontluchting in veel gevallen door verbouwingen. Tevens komt het voor dat de ontluchtingsopening door het dak te nauw is diameter Ø40mm bijvoorbeeld. Hierdoor beschikken we over onvoldoende ontluchting in het rioolstelsel.

Oplossingen

In het bouwbesluit 2018 is onder andere ontluchting meegenomen. Zo wordt er gesproken over de ontlastput die als extra veiligheid dient bij hevige neerslag maar ook als ontluchting dient voor gemengde en hemelwaterstelsels. Bij gemengde stelsels waar de straat is afgekoppeld geldt onderstaand voorbeeld. Dit zorgt ervoor dat overtollig water dat anders extra druk op zal gaan bouwen een mogelijkheid heeft om te ontlasten op maaiveld. Dit in plaats van dat er schade/stank wordt veroorzaakt in de woning.Regenwater opvangen van bestrating. Voor het opvangen van regenwater van bestrating, wordt ofwel een kolk, ofwel lijnafwatering toegepast. 

Lijnafwatering is de ideale oplossing om snel grote hoeveelheden water af te voeren van een verhard oppervlak. Bijvoorbeeld terrassen, garages, langs zwembaden en in winkelstraten.