Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Erfafscheiding- en ontlastput

Binnen DYKA onderscheiden we binnenriolering en buitenriolering als twee verschillende facetten van het vak riolering. Echter heeft binnenriolering directe invloed op buitenriolering en andersom. In dit artikel behandelen we de facetten waarvoor dit van toepassing is zowel in problematiek als in oplossingen.

 • Zo behandelen we de erfafscheidingsput welke de overgang is van binnen naar buitenriolering in Nederland.
 • Tevens behandelen we de ontlastput. Waarvoor deze put bestaat en waarom deze verplicht is.

In onderstaande afbeelding ziet u binnenriolering en de koppeling met buitenriolering.

 • Als laatst behandelen we het thema ontluchting aangezien we in Nederland dit onderdeel anders aanpakken dan internationaal het geval is.

Erfafscheidingsput

Een erfafscheidingsput zien de beherende instanties als overnamepunt van het riool dat in eigendom is van een private of particuliere partij naar het gemeentelijke riool. In de meeste gevallen is de  erfafscheidingsput het overnamepunt en deze is gelegen op de erfgrens. De erfafscheidingsput is voorzien van een deksel die hem toegankelijk maakt. 

DYKA heeft PP erfafscheidingsputten in zowel roodbruin (DWA) als zwart (HWA). De erfafscheidingsputten zijn voorzien van een opzetkraag met manchetafdichting. Een stroomprofielbodem zorgt voor een vlotte doorstroming. Als materiaal zijn de zwarte erfafscheidingsputten standaard geproduceerd met gerecycled PP materiaal.

Deze putten gebruikt men voor de aansluiting van PVC, PP en PE leidingsystemen. Ophogen kan met behulp van een Ø315mm PVC buis. Als afdekking kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een composiet deksel met kraag die u rechtstreeks op de buis plaatst. Daarnaast kunt u ook alle Ø315mm kolkkoppen hierop kwijt. De erfafscheidingsputten zijn standaard voorzien van een combideksel. In sommige gevallen gebruikt men weleens ontstoppingsstukken in plaats van erfafscheidingsputten.

Ontlastput 

 Een ontlastput mag niet ontbreken in een rioolsysteem. Door hevige neerslag wordt het riool zwaarder belast. Wanneer de waterdruk in het riool toeneemt doordat water de plek inneemt van lucht neemt tevens de druk toe. Hierdoor verplaatst lucht naar een plek waar het zijn druk kwijt kan in ‘meestal’ de open lucht. Dit noemen we ontlasten. Dit ontlasten we liever niet in de woning of vanuit de dakgoot maar liever op gecontroleerde locaties. Conform bouwbesluit 2018 is de ontlastput verplicht. Heeft u een dergelijke ontlastput? We stellen deze vraag, omdat wij nieuwbouwlocaties deze ontlastput zelfden is ingepast.

Inmiddels zien wij dat deze maatregel uiterst effectief is en door gemeenten wordt geadopteerd. Voor de ontlastput zijn er de volgende opties:

 1. De ontlastput in een standpijp is hierin weergegeven;
 2. Bladvangers in een standpijp is tevens een ontlastvoorziening;
 3. We hebben tevens ontlastvoorzieningen voor in huisaansluitingen. Dit betreft een PVC onderbak met twee aansluitingen en een kolkpop erop gemonteerd;
 4. Een inspectieput met een geperforeerde deksel dient tevens als ontlastput

Ontluchting

Overal waar water de plaats inneemt van lucht, zal de lucht verplaatst moeten worden. Gemeenten ervaren veel problemen omtrent ontluchting en afvoer van riolering.  Waar lucht ingeklemd zit kan overigens geen water zijn. Door het ingeklemde lucht vermindert het doorstroomoppervlak van een leiding. In Nederland zijn we vrij uniek in hoe we de ontluchting van het openbare riool organiseren. We ontluchten onze riolen in hoofdzaak via private gebouwen. Dit is weergegeven in het figuur met de inpandige binnenriolering “de oranje leidingen” zijn de leidingen alleen verantwoordelijk voor ontluchting. Dit betekent dat we voor onze ontluchting ten allen tijden afhankelijk zijn van de betreffende private of particuliere partijen. Tevens zijn de transportafstanden van lucht door de systeemkeuze groot waardoor dit de efficiëntie in afvoer belemmert.  

Door de luchtstroom is er een grotere weerstand in de leiding dan eerst voorzien. Bij hevige neerslag is er meer kans op waterschade in woningen. Zeker met de huidige klimaatverandering waarbij we frequenter hevigere neerslag verwachten zal dit nog vaker voorkomen.

Het HWA stelsel ontlucht via de regenpijp en het DWA ontlucht inpandig. Bij afkoppelen of de aanleg van een gescheiden stelsel verandert de situatie van ontluchting waardoor men problemen ervaart. Binnen DYKA kunt u kiezen uit verschillende oplossingen om dit probleem op te lossen. Dit kan bestaan uit de volgende oplossingen:

 • Grotere diameter inpandige ontluchtleiding;
 • Geperforeerde rioleringsput (openbare domein);
 • Huisaansluiting aansluiten op regenpijp (zie afbeelding hiernaast)
 • Voor HWA kan het stankslot verwijderd worden;
 • Orion put (ont/beluchter voor in een huisaansluiting).