Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Inspectieputten

Leidingsystemen bevatten naast leidingen en hulpstukken ook rioleringsputten. De redenen om een rioleringsput te plaatsen zijn hieronder opgesomd:

 1. Om riolering toegankelijk te maken voor inspectie en onderhoud zijn rioleringsputten noodzakelijk. Hier komt de naam inspectieput vandaan.
 2. Het koppelen van rioolbuizen met verschillende diameter;
 3. Bij knooppunten;
 4. Bij verandering van richtingen:
 5. Bij overschrijding van de maximale lengte van een streng zonder put;
 6. Bij het overbruggen van verschillen in hoogteligging van de hoofdriolen.

Inspectieputten, vervaardigd van kunststof, zijn licht en sterk. De aansluitingen kunnen in elke gewenste hoek worden aangebracht. Al vanaf 1965 worden kunststof putten in combinatie met kunststofleidingen toegepast.

De kunststof inspectieput heeft een aantal belangrijke voordelen:

 • licht gewicht;
 • door licht gewicht duurzamer qua transport op het werk;
 • geen kraan nodig bij het lossen en plaatsen;
 • korte steltijd;
 • hoeft niet te worden gefundeerd.

De kunststof inspectieputten zijn bestand tegen de chemische invloeden van het afvalwater en in de grond voorkomende bodemzuren. De standaard kleur is zwart. Al onze inspectieputten beschikken over een KOMO keur BRL 2017 en voldoen aan de NEN-EN 13598-2:2020. De inspectieputten zijn gemaakt van PE of PP kunststof die beiden 100% recyclebaar zijn via o.a. het BIS (Buizen Inzameling Systeem).

In het kader van beheer voert DYKA onderzoek uit naar de levensduur van onze rioleringssystemen. Voor de technische levensduur van rioleringsputten en kunststof leidingen gaat men uit van 100 jaar. DYKA adviseert bij gebruik kunststof leidingwerk eveneens kunststof putten. Door chemische aantasting van de betonput is het einde van de levensduur van de put bereikt terwijl het leidingsysteem nog goed van kwaliteit is. Een dergelijk ongelijk onderhoudsregime van rioleringsonderdelen (assets) is inefficiënt en zorgt voor extra kosten.


Uitvoeringen

DYKA inspectieputten zijn in drie typen leverbaar:

 1. DykaMax; klantspecifieke prefab put, die volledig op klantspecificaties worden geproduceerd. Volledig configurabel;
 2. Axedo: standaard put, die door de klant zelf is samen te stellen;
 3. PE inspectieput; Klantspecifieke put, Volledig configurabel;

Kunststof inspectieputten worden geleverd in diameters Ø600, Ø800 en Ø1000mm. Welke diameter inspectieput de ontwerper toepast is afhankelijk van twee factoren:

 • Diameter leidingen; Zoals aangegeven in hoofdstuk hydraulica voor de dimensies van de putten. Zie hiervoor de tabel hieronder;
 • Minimale putdiameter. In verband met inspectie en mantoegankelijkheid in het beheer;

 Soms heeft de beherende partij de voorkeur dat een kunststof inspectieput mantoegankelijk dient te zijn. Hiervoor wordt de minimale putdiameter Ø800mm vaak gebruikt.

Voor aansluitingen van PVC en PP rioolleidingen kunnen kunststof inspectieputten worden voorzien van aansluitingen met een diameter van 110 t/m 800 mm.
De aansluitingen kunnen op de gewenste hoogtes en onder diverse hoeken worden gemonteerd. Op een puttenstaat kan de aanvrager hoogte en de diameter van de inlaten en de gewenste aansluithoek aangegeven.


De hoogte van een kunststof inspectieput wordt vaak bepaald door de afstand tussen hoogte maaiveld en het b.o.b.(binnen onderkant buis) niveau van de laagste aansluiting. De richting waarin de inlaten zich in bovenaanzicht moeten bevinden, kunt u zelf opgeven.

Diameter put  Ø600mm put  Ø800mm put  Ø1000mm put
Max diameter aansluitende leiding bij putdiameter  Ø315mm  Ø500mm  Ø630mm
Max aansluiting rechtdoor bij putdiameter  Ø400mm  Ø630mm  PP Ø800mm

Verkeers- en gronddruk

De putten zijn geconstrueerd voor vrijdragende dekselconstructies. De verkeersbelasting wordt via de putdeksel en de daaronder liggende drukverdeelplaat overgedragen aan de grond rondom de put. Hierdoor heeft de riolering die aangesloten is op de put, geen last van de verkeersbelasting. Om dit te waarborgen dienen de putrand en drukverdeelplaat te voldoen aan de Europese norm EN-124-2 en bijbehorende KOMO BRL 9203 voor putranden en KMO BRL 9202 voor drukverdeelplaten. Dezelfde normen gelden voor kolkafdekkingen en komen hierdoor tevens daarin terug. De verkeersbelasting die een putrand over dient te dragen in de weg is 400kN en daardoor de belastingklasse D400. Even ter vergelijking een zwaar transport, een zwaar verkeer vrachtwagen heeft een asbelasting van 120kN waarbij circa 60kN per wiel wordt overgedragen op een putrand.

Met name in minder gunstige bodemsoorten werkt de putrand drukverdeelcombinatie goed. Onderlinge zettingsverschillen tussen de put en rioolbuis worden hierdoor tot een minimum beperkt. DYKA inspectieputten beschikken over een flens waardoor opdrijving bij hoge grondwaterstanden nabij de put wordt voorkomen. Putranden en putdeksels behoren tot het DYKA leveringsprogramma. Een putrand en dekselcombinatie bovenop de inspectieputten hebben een doorsnede van 600 mm.

Speciale putten

Inspectieputten zijn gemaakt van lasbaar kunststofmateriaal. DYKA beschikt over een Special Product Services (SPS) afdeling. Dit betekend dat speciale toepassingen of aanpassingen altijd gedaan kunnen worden. Een aantal standaard oplossingen die regelmatig worden toegepast zijn:Wanneer je gebruikmaakt van verticale infiltratie, kun je gebruik maken van de Duborain kolken. Deze zijn te herkennen aan het waaierpatroon, dat aangeeft dat de kolk in verbinding staat met een infiltratieyssteem. De kolk bevat een korffilter waarmee hij vervuiling uit het systeem weert. 

 • Zandvangputten, standaard 0,50m onder de laagste aansluiting (bevat dan 500 liter slibvang);
 • Pompputten (de kunststof onderdelen);
 • Overstortputten, eventueel met doorlaat; 
 • Ontvangstputten (voor aansluitingen drukriolering en/of vacuüm systemen);
 • Infiltratieputten.

Telescoopfunctie (DykaMax en Axedo)

PP inspectieputten kunnen voorzien zijn van een telescoop. Een telescoopfunctie in de put is bedoeld om zettingsverschillen op te vangen. Wanneer een rioleringssysteem in de grond onderhevig is aan zettingen is de telescoop ervoor bedoelt dat (in tegenstelling tot beton) de rioleringsput net als de leidingen meezakken met de ondergrond. Dit telescoop gedeelte kan een zettingsverschil van maximaal 300mm (minimaal 100mm) overbruggen (afhankelijk van de hoogte van de put en aansluitingen. Dit betekent dat de afdekking (bestaande uit drukverdeelplaat en putrand) in de wegconstructie onafhankelijk kan bewegen van het kunststof leidingsysteem in de ondergrond. Hiermee kunnen extreme belastingen en zettingen worden opgevangen middels deze constructie. 

Daarnaast kan tussen de bouwrijp en de woonrijp fase het straatniveau verschillen. De putrand en drukverdeelplaat kunnen eenvoudig worden opgehaald bij de definitieve bestrating in de woonrijpsituatie.

 

DykaMax

De DWA rioleringsput van DYKA zijn de DykaMax putten die we leveren in de diameters Ø600, Ø800 of Ø1000mm. Het betreft een Polypropeen prefab put die volledig aangepast is aan de wensen van de klant. Deze put heeft een putlichaam uit één stuk. Ongelijke aansluitingen qua diameter en hoogte zijn tevens mogelijk bij deze put. Voor elke situatie kan er dus een prefab put geproduceerd worden. Standaard bevat de put een telescoop. Wanneer deze niet gewenst is kan de klant dit tevens aangeven.

 

Puttenstraat

Voor het bestellen van een inspectieput maakt u gebruik van een puttenstaat. Deze vult u in en stuurt u terug naar DYKA. Download hier uw puttenstaat voor de betreffende inspectieput.