Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

V-Flow oplossing leidt tot efficiënt waterbeheer in Maastricht

Bloem Infra B.V. kreeg van Gemeente Maastricht de opdracht om de riolering in de Schaapbroekweg aan te passen. De werkzaamheden omvatten het aanbrengen van een gemengd en HWA riool, met nieuwe aansluitingen incl. overstort en het infiltreren van hemelwater. Voor het infiltreren van het hemelwater zocht Gemeente Maastricht naar een geschikte oplossing.

Om een geschikte oplossing te vinden voor efficiënt waterbeheer in een omgeving, is het van belang om de bodem in het gebied te onderzoeken. In de bodem van Maastricht zijn verschillende grondwatervoerende grindlagen aanwezig die in directe verbinding staan met de Maas. DYKA heeft op aangeven van Gemeente Maastricht voor het rioleringsproject Schaapbroekweg en de aanleg van de Internationale bushalte Meerssenerweg advies gegeven omtrent het gebruik van de Duborain V-flow oplossing voor hemelwaterinfiltratie. Gezien de soortgelijke bodemomstandigheden is toepassen van de Duborain V-flow de ideale oplossing voor efficiënt waterbeheer op onder andere deze locatie.  Na een succesvolle toepassing op het project Internationale bushalte Meerssenerweg heeft Gemeente Maastricht gekozen voor dezelfde toepassing in het rioleringsproject Schaapbroekweg.

dat plaatselijke overlast reduceert. Bij installatie hoeft niet de hele straat opengebroken te worden. Het boren van een gat tot 5 meter diepte op de gewenste plaats volstaat. Het systeem is onafhankelijk van andere voorzieningen en bevat een kolk in met zandvang en een filter. De V-flow is perfect inspecteerbaar en reinigbaar. Doordat het systeem diep in de grond regenwater kan laten infiltreren staat het in directe verbinding met de grondwatervoerende grindlagen die in verbinding staan met de Maas. Hierdoor is het V-flow infiltratiesysteem een perfecte oplossing om aan te brengen in de Schaapbroekweg te Maastricht.

In dit project heeft DYKA een bemiddelende rol tot zich genomen tussen Van der Kreeke en Bloem Infra B.V.  Doordat Van de Kreeke Wegenbouw NV een goede expertise heeft met het installeren van de V-flow is deze partij door DYKA aangedragen als aannemer voor het boren en plaatsen van de V-flow. Stef Goossens, projectcoördinator van Van de Kreeke Wegenbouw NV, zegt het volgende over dit project:“Van leverancier naar bemiddelaar zonder dat ik h`xet merkte. Zoals altijd kwam DYKA hun afspraken na, en kon Van de Kreeke Wegenbouw N.V. een mooi werk realiseren met een perfect product de V-flow!” In het proces heeft DYKA de volledige afstemming verzorgd tussen Aannemer Bloem Infra B.V. en Van de Kreeke Wegenbouw NV. Via een verticale boring kunnen V-flows relatief gemakkelijk worden geïnstalleerd zonder al te veel overlast voor omwonenden. Dit unieke verticale infiltratiesysteem en een succesvolle samenwerking tussen Gemeente Maastricht, Bloem Infra B.V., Van de Kreeke Wegenbouw NV en DYKA zorgt voor een duurzamere oplossing wat resulteert in efficiënter beheer van regenwater met minder overlast.