Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Kwaliteit

Het is voor ons van groot belang dat onze producten en services van een kwalitatief hoog niveau zijn. Om die kwaliteit te leveren, voeren we op verschillende momenten in het productieproces en op verschillende afdelingen controles uit. Dit alles wordt gedocumenteerd en via externe audits en keuringsinstanties objectief beoordeeld. Daarnaast beschikken we over een kwaliteitsfunctionaris en een kwaliteitsplan om continue kwaliteit te waarborgen.

Opvallend onopvallend

Veel van onze producten zijn na installatie niet meer zichtbaar. Daarom is een sterk, betrouwbaar en vooral lekvrij leidingsysteem van groot belang. Twee elementen die hiervoor cruciaal zijn in de productie van onze leidingsystemen zijn de maatvoering en de passing. 

  • De maatvoering bepaalt dat de afmetingen van elk product consistent moeten zijn.
  • Een kunststof buis op zichzelf is niets bijzonders. Combineer je het met hulpstukken en andere buizen, dan vormt het een systeem. Om een lekvrij systeem te maken is het belangrijk dat de verschillende onderdelen goed op elkaar aansluiten. De verbinding moet sterk, maar ook sluitend zijn.  Dat kan alleen als de verschillende producten goed op elkaar passen. Door de veelvuldige controles waarborgen we de perfacte passing.

Kwaliteitscontrole van productie tot en met verkoop

We stellen hoge eisen aan de grondstoffen, maar ook aan gebruikte matrijzen, machines en kennis van medewerkers. Nadat de producten vervaardigd zijn, voeren onze operators een eerste controle uit. Daarna volgen uitgebreide proeven door het personeel van de kwaliteitsdienst. 

Dit gebeurt in één van drie testlaboratoria (in Nederland, België of Frankrijk) waar producten en oplossingen uitvoerig getest worden. We analyseren de uitslagen, passen oplossingen toe en controleren de resultaten voordat we de producten vrijgeven. Komt een product negatief uit een test, dan wordt de hele batch afgekeurd en gerecycled.

We voeren de volgende tests uit: 

Druktesten en mechanische testen

Via de druk- en mechanische testen wordt gemeten hoeveel kracht een kunstleiding aan kan. Daarnaast testen we hiermee vanaf wanneer leidingelementen vervormen. Wat gebeurt er met een volledig systeem als een onderdeel extreem belast wordt? Welke inwendige druk kan een buis aan? 

Chemische proeven

Basisgrondstoffen moeten eveneens aan de nodige kwaliteits- en veiligheidseisen voldoen om te voorkomen dat er onzuiverheden of onveilige elementen in onze producten terechtkomen. Bij elke levering van basisgrondstoffen wordt een teststaal genomen ter controle. 

Duurzaamheids- en  compatibiliteitstesten

Eenmalige testen zeggen iets over de sterkte van een oplossing op een bepaald moment. Om te bepalen hoe onze oplossing zich gedraagt na meerdere jaren, voeren wij ook duurzaamheidstesten uit waarbij een lange levensduur gesimuleerd wordt. Zo controleren we het gedrag van een verouderende oplossing. Daarnaast voeren we compatibiliteitstesten uit om een zo groot mogelijke toepasbaarheid te bereiken.

Certificaten en keurmerken: Objectieve zekerheid

We hechten veel waarde aan de kwaliteit van het eindproduct en zoals hierboven beschreven, ondernemen we zelf diverse acties om deze kwaliteit te waarborgen. Daarnaast beschikken we over verschillende certificaten en keurmerken, die hét objectieve bewijs vormen van onze kwalitatieve, milieuvriendelijke en duurzame bedrijfsvoering.