Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Regenwater reguleren

Het opvangen van regenwater is de eerste stap naar duurzaam regenwaterbeheer. Je kunt ervoor kiezen om het regenwater op te vangen en te kanaliseren naar een buffer- of infiltratieoplossing of om de regen door middel van verticale infiltratie direct te infiltreren. 

Neem contact op

Reguleren met behulp van een terugslagklep

Een terugslagklep plaats je in de afvoerleiding. Deze zorgt ervoor dat het vuilwater wel weg kan stromen, maar niet terug. Dit voorkomt dat bij extreme neerslag en volle rioolstelsels het vuilwater terugstroomt in een gebouw of infiltratiesysteem. De terugslagklep zorgt voor een hermetische afsluiting van de afvoerleiding. 

Het beheren van de waterbalans met debietregelaars

Met een debietregelaar bepaal je wanneer en hoeveel water er maximaal wordt geloosd naar de riolering of gracht. Het is mogelijk om een debietregelaar te combineren met een noodoverloop. Dit voorkomt dat bij extreme neerslag de buffervoorziening volloopt en overstroomt op het terrein. 

Bij een infiltratievoorziening is een debietregelaar niet nodig. Het regenwater moet dan immers in de bodem wegstromen. Een goed ontworpen en geplaatste overstort voorkomt ook hier overstroming bij extreme regenbuien.