Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Buitenrioleringsnormen PVC en PP

In onderstaande tabel is onderscheid gemaakt tussen:

  1. Een certificaat is het bewijs dat een bedrijf aan de BRL en Norm voldoet. Het Certificaat wordt getoetst door een onafhankelijke partij die toetst aan de eisen van de BRL en de Norm;
  2. In een beoordelingsrichtlijn (BRL) wordt beschreven aan welke technische en organisatorische eisen een bedrijf en product moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een certificaat. Meestal is een hoger liggend document een NEN of EN norm waarop de BRL gebaseerd is;
  3. Een norm die vaak Europees (EN), of nationaal (NEN) en/of internationaal ISO, IEC is. Qua buitenrioleringsnormen zijn de meeste Europees en/of Nationaal.
Producten Certificaat BRl Norm
Glijmiddelen voor rubberringverbindingen K84967 K535  
Buizen en hulpstukken van PVC-U voor de afvoer van hemelwater K4130 BRL 2011 NEN-EN 12200-1
Buizen en hulpstukken van PVC-U voor de afvoer van hemelwater K4131 BRL 2011 NEN-EN 12200-1
Kolken van kunststof K4370 BRL 2021 NEN 7057
Aansluitstukken van PVC-U, PP en PE voor buitenrioleringen K4391 BRL 2022 NEN 7057
Kunststof leidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – PVC - U K52138 BRL 52200 NEN-EN 1401-1
Kunststof leidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – PVC - U K59509 BRL 52200 NEN-EN 1401-1
Kunststof leidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – PP (copolymeer) K88572 BRL 52202 NEN-EN 1852-1
Kunststof leidingsystemen voor vrij verval buitenriolering – PP (copolymeer) K88571 BRL 55202 NEN-EN 1852-1
Kunststof putten voor rioolstelsels K44979 BRL 2017 EN 13598-2
Kunststof putten voor rioolstelsels K44765 BRL 2017 EN 13598-2
Infiltratiesystemen voor hemelwater van kunststof K65879 BRL 52250  
Infiltratiesystemen voor hemelwaterafvoer van kunststof K65880 BRL 52250 Zeer binnenkort: NEN-EN 17152-1
Infiltratiesystemen voor hemelwaterafvoer van kunststof K65878 BRL 52250  
Buizen en hulpst. Met gestructureerde (gladde) wand voor buitenriolering onder vrij verval – deel 1 – Type A: PVC-U, PP K4348 BRL 9208-1 NEN-EN 13476-2
Buizen / hulpstukken met gestruct. Wand buitenriolering drukloos BRL 9208-2 Type B: PP/PE K79659 BRL 9208-2 NEN-EN 13476-3
Buizen / hulpstukken met gestruct. Wand buitenriolering drukloos BRL 9208-2 Type B: PE/PP K86623 BRL 9208-2 NEN-EN 13476-3