Keurmerken

Om een keurmerk te behalen, moeten een hele procedure doorlopen worden: monsteronderzoeken, beoordeling van het productieproces, beoordeling van het kwaliteitssysteem, toetsing van de vereiste procedures en meer.

Het belangrijkste onderdeel van deze controles is uiteraard of het materiaal de kwaliteit van het drinkwater niet aantast. Daarnaast worden de mechanische eigenschappen van zowel de buis als de verbindingen aan een controle onderworpen .

De mechanische eigenschappen zijn niet de enige vereisten. Zo moet er binnen de organisatie ook een kwaliteitsfunctionaris én een kwalitetisplan aanwezig zijn.