De Stuurgroep PVC & Ketenbeheer ook wel bekend als PVC Info is begin 1989 opgericht door de Nederlandse fabrikanten van de grondstof PVC samen met de belangrijkste verwerkers van PVC.

Het doel is zowel het stimuleren van het voortdurend verminderen van de belasting van het milieu in de hele levenscyclus van PVC en PVC-producten, als namens de sector informatie te verstrekken over milieu-, gezondheids- en veiligheidsaspecten van PVC. Bezoek voor meer info de website van PVC Info op www.pvcinfo.nl.