checkProducten op Voorraad
checkSterk in Maatwerk
checkTechnisch Advies

Regenwater

Efficiënt omgaan met regenwater vraagt bij elke situatie om een andere aanpak. DYKA maakt dit voor u inzichtelijk door het proces van regenwaterbeheer in te delen in deze stappen.


Opvangen

Regenwater opvangen op het dak of op de begane grond. Dit kan met dakafvoeren in vrijververval of UV-uitvoering. Voor het transport van het dak naar de begane grond zijn dakgoten en standleidingen verkrijgbaar. Wie water op de begane grond wil opvangen, is geholpen met lijnafwatering.
Lees meer

Transporteren

Regenwater transporteren gebeurt met PVC HWA-rioolbuis. Dit is vooral geschikt voor kleinere volumes. Voor grotere volumes krijgt de geribde PP buis de voorkeur. Deze buizen zijn licht, sterk en snel te plaatsen.
Lees meer

Filteren

Regenwater filteren voor veilig gebruik, minimaal onderhoud en lange levensduur. Op het dak gaat het om korffilters in de dakgoot en loofafscheiders in de standleiding. Daarnaast zijn er ondergrondse zandvangputten die slib uit het systeem houden en filters voor regenwatergebruik.
Lees meer

Gebruiken

Gemakkelijk regenwater gebruiken dankzij regenwatertonnen of ondergrondse tanks. De regenwatertanks zijn in verschillende volumes beschikbaar in kunststof en beton.
Lees meer

Bufferen & infiltreren

Regen na intensieve buien bergen en later vertraagd aan de bodem afgeven. Zo voorkomt u plasvorming en verzakkingen door een uitgedroogde bodem. Infiltreren kan met al dan niet voorverpakte en/of inspecteerbare kratten, infiltratiepalen en infiltratie- en transportbuizen.
Lees meer

Reguleren

Het debiet en de stroomrichting van regenwater binnen het systeem regelen. Voor het overstort naar de riolering kan dit met een debietregelaar. Om te verhinderen dat vuil water vanuit de riolering in het infiltratiesysteem stroomt, zijn terugslagkleppen beschikbaar.
Lees meer


Beweeg met de muis over de iconen voor het bekijken van de regenwateroplossing, klik hierop voor meer informatie.