Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Regenwaterbeheer in de industriebouw

Regenwaterbeheer in de industriebouw

Door het veranderende klimaat wordt het steeds belangrijker om een industrieel complex regenwaterproof te ontwerpen, zodat de gebouwen goed aangepast zijn op piekregenbuien. Onze Technical Sales managers houden zich met Vacurain en Duborain bezig voor industriebouw. Daarom weten we heel goed hoe een industrieel complex regenwaterproof ontworpen kan worden. 

Kies voor een geïntegreerd waterplan

Een geïntegreerd waterplan voor industriële complexen bestaat uit een combinatie van hemelwaterafvoer van daken en het verharde oppervlak buiten de gebouwen. Eventueel inclusief ondergrondse infiltratie en opslag op het terrein. Als leverancier van geïntegreerde waterplansystemen zetten we onze kennis in om een optimaal regenwatersysteem te ontwerpen. Hierdoor is het makkelijker om met het pand te voldoen aan de wetgeving en de eisen die de planontwikkelaar of de klant neerlegt op het gebied van hemelwaterafvoer. .

Vacurain Fix of Vacurain Flex

Het beheer van regenwater begint bij het opvangen en afvoeren. Over het algemeen is in de industriebouw vaak sprake van een plat dak van flinke omvang. Op platte daken is het ontzettend belangrijk dat regenwater snel afgevoerd wordt. Een grote hoeveelheid water kan het dak namelijk beschadigen, lekkages veroorzaken of er zelfs voor zorgen dat een dak instort. Met het UV-systeem Vacurain is een snelle regenwatervoer van (grote) platte daken mogelijk. Het systeem ‘zuigt’ het water van het dak af zodra de daktrechters gevuld zijn.

Wij bieden ons PVC UV-systeem Vacurain Flex en PE UV-systeem Vacurain Fix. Het grootste verschil tussen beide systemen is dat Vacurain Fix uit PE buizen bestaat, en Vacurain Flex uit PVC buizen. Ook hebben ze verschillen de verbindings- en installatiemethodes. Bij PE wordt er gelast, en bij PVC wordt er gelijmdBeide systemen kunnen ook geprefabriceerd aangeleverd. Dit scheelt een hoop tijd op de bouwplaats!

Onze werkwijze

Ieder dak is weer anders, daarom maken we voor elk project een nieuwe berekening.  Op basis van de input van de constructeur bepalen we de maximale dakbelasting, dus de maximale wateropstand op het (platte) dak van een industriële complex. Dit geeft input aan het ontwerp van het UV-systeem, rekening houdend met de wettelijk capaciteitsvereisten. Onze experts tekenen het concept uit. Is het ontwerp akkoord? Dan kan het eventueel nog omgezet worden naar BIM. Daarnaast kunnen we op basis van de tekeningen ook (delen van) het systeem Prefab aanleveren. Op deze manier bieden we ondersteuning in het hele proces. 

Regenwater lozen, bufferen of infiltreren

Het regenwater moet, na opvangen, ergens naartoe. Je kunt het lozen in een sloot, kanaal of rivier, maar je kunt het ook opslaan, bufferen of infiltreren. Wat in jouw situatie het meest wenselijk is, is afhankelijk van de behoefte. Wil je het water opslaan om later te gebruiken in het productieproces? Of wil je het water infiltreren in de bodem om bij te dragen aan een juist grondwaterpeil? Vaak gaat het bepalen van de oplossing gepaard met de wet- en regelgeving van de lokale overheid. Wij bieden voor iedere situatie een passende oplossing.