Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

CO₂ beleid

CO₂-uitstoot is een belangrijk aandachtspunt binnen het MVO beleid van DYKA. Hierbij zoeken wij actief de samenwerking op met andere organisaties uit de sector en in onze keten.

CO₂ prestatieladder

Onze acties omtrent deze uitdaging zijn gedefinieerd in lijn met de CO₂-prestatieladder. Dit is een certificeerbaar managementsysteem dat handvatten biedt om op structurele wijze de CO₂ emissies te reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering als in projecten en de toeleveringsketen. 

DYKA BV is gecertificeerd op niveau 3. Je kan ons CO₂ Bewust Certificaat hier downloaden. Meer informatie over de CO₂-prestatieladder vindt je op www.skao.nl.

CO₂-footprint

Twee keer per jaar stellen wij een CO₂-footprint rapport op om onze uitstoot in kaart te brengen en analyseren we onze voortgang ten opzichte van onze doelstellingen. Zo garanderen we een systeem waarin we continu inspanningen verrichten om ons energieverbruik en de gekoppelde CO₂-uitstoot verder te verlagen. Hieronder kan je onze meest actuele rapporten downloaden: 

  • Download hier ons CO2-footprint jaarrapport van 2023 met daarin informatie over onze CO₂-uitstoot en de gestelde doelstellingen voor de komende jaren.
  • Download hier ons halfjaar rapport van 2023.
  • Download hier ons CO₂-footprint jaarrapport van 2022 met daarin informatie over onze CO₂-uitstoot en de gestelde doelstellingen voor de komende jaren.
  • Download hier ons halfjaar rapport van 2022.
  • Download hier ons CO₂-footprint jaarrapport van 2021 met daarin informatie over onze CO₂-uitstoot en de gestelde doelstellingen voor de komende jaren.
  • Download hier ons halfjaar rapport van 2021.