Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Keteninitiatieven

Bij DYKA zijn we ervan overtuigd dat samenwerking in de keten van groot belang is om de markt te kunnen verduurzamen. Daarom nemen wij deel aan en investeren wij in verschillende keteninitiatieven. Hieronder vindt je een greep uit de initiatieven waar DYKA BV bij betrokken is.

Buizen Inzamel Systeem – BIS

PVC heeft volgens het TNO een levensduur van 100 jaar als het gebruikt wordt voor een leidingsysteem. Bovendien is het tot zeven keer herbruikbaar, zonder kwaliteitsverlies. Daarom is DYKA samen met BureauLeiding, de brancheorganisatie voor kunststof leidingsystemen, betrokken bij ‘BIS’. Dit is een systeem voor de inzameling van gebruikte kunststofleidingen. Inzameling via BIS geschiedt via inzamelcontainers bij onze filialen en onze klanten en via bigbags voor kleinere hoeveelheden kunststof leidingafval.

CEN TC 155 WG 25 Plastic piping systems “recycling PVC-U, PP and PE”

In het kader van de CEN-werkgroep 25 werken wij samen met andere belanghebbende partijen aan de ontwikkeling van normen met als doel het gebruik van recyclaat in de PVC-waardeketen te stimuleren en eisen en testmethoden te normaliseren en standaardiseren. In 2022 heeft deze werkgroep, naar aanleiding van een mandaat van de Europese Commissie, de opdracht gekregen om een design voor recycling richtlijn voor kunststofbuizen en fittingen te ontwikkelen. Onze Senior Manager Certification, Standardization & Sustainability is voorzitter van deze werkgroep.

Materialenpaspoort

DYKA BV neemt sinds 2021 deel aan een pilot georganiseerd door Blauwe Netten, een samenwerkingsverband van alle Nederlandse drinkwaterbedrijven. Door middel van de registratie van materialen en producten in Madaster, een online kadaster voor materialen, wordt ieder gebouw een depot van materialen en hergebruik eenvoudiger wat bijdraagt aan een vermindering van afval. 
Operation Clean Sweep®

De productielocaties van DYKA Group, waaronder DYKA BV, zijn aangesloten bij Operation Clean Sweep® (OCS). In het kader van dit internationale programma onder leiding van PlasticsEurope dragen we bij om de verspreiding van microplastics in het milieu te voorkomen.

Hiervoor treffen wij preventieve maatregelen om accidenteel verlies van plastic korrels en poeders tegen te gaan op onze terreinen. Voorbeelden zijn, onder andere, de implementatie van de 5S methode voor een geordende en gestructureerde werkplek en de installatie van vacuüm systemen.

Via het vergroten van de bewustwording, audits en inspecties garanderen we dat ons personeel zich continu inspant om het uiteindelijke doel van “zero pellet loss” te bereiken. Voor meer informatie over het OCS programma in Europa, bezoek de officiële website: www.opcleansweep.eu.

PCCL/COMET-project

Als DYKA Group dragen we bij aan een pan-Europese wetenschappelijke studie met als doelstelling om een snelle bepalingsmethode voor de levensduur van buis- en fittingmateriaal te ontwikkelen. Daarmee kan recyclaat of materiaal met recyclaat snel worden beoordeeld. Hierdoor wordt de mogelijkheid om recyclaat toe te passen significant vergroot en hoeft minder virgin kunststof materiaal worden toegepast. Daardoor zal de CO2-inhoud van onze producten verder kunnen dalen. 

Polymer Science Park

DYKA is aangesloten bij het Polymer Science Park (PSP), een open innovatiecentrum dat in samenwerking met het bedrijfsleven en kennispartners duurzame innovatie bevordert in de kunststofsector, met als belangrijke thema’s recycling en circulariteit. We nemen deel aan verschillende samenwerkingsinitiatieven die door PSP worden gefaciliteerd.

Een voorbeeld betreft het project ‘CCC4PVC: Circulaire Calcium Carbonaat voor PVC buizen’. Samen met Alucha, PlastChem en PSP hebben we op succesvolle wijze de haalbaarheid geanalyseerd om calciumcarbonaat (een veel gebruikte en noodzakelijke vulstof in de PVC-industrie), dat wordt teruggewonnen uit papierafval, toe te passen in PVC-buizen ter vervanging van calciumcarbonaat afkomstig uit mijnen.

Een ander voorbeeld is het Di-Plast project dat een tool heeft opgeleverd waarmee het voor ondernemers eenvoudiger is om recyclaat toe te passen en daardoor een hogere inzet van recyclaat mogelijk te maken.

Tevens hebben we een project opgestart waarin we met PSP en Pipelife, Profextru en Wavin de mogelijkheden onderzoeken om lood en cadmium uit PVC-recyclaat te verwijderen.

TEPPFA

DYKA BV is via DYKA Group lid van TEPPFA (‘The European Plastic Pipe and Fittings Association’), een Europese handelsvereniging voor fabrikanten van kunststofbuizen en -hulpstukken en treedt op als de Europese stem die actief bijdraagt aan de ontwikkeling van Europees beleid. Door middel van onze deelname aan de werkgroepen van Circular Economy, Environmental Footprint, Drinking Water & Product Safety en Recycling werken we samen met andere bedrijven aan het verbeteren van prestaties op het gebied van milieumanagement en veiligheid op de werkvloer.

VinylPlus®

DYKA BV is Official Partner van VinylPlus®, een vrijwillig partnerschap gericht op de verduurzaming van de Europese PVC-industrie. In het kader van dit verband werken wij samen met converters, recyclers en andere producenten aan het bevorderen van circulariteit en koolstofneutraliteit in de keten en het minimaliseren van de ecologische voetafdruk van PVC-producten.

Bovengenoemde doen wij op basis van wetenschappelijk onderzoek en aan de hand van meetbare doelen. Voor informatie over de behaalde resultaten in de afgelopen 10 jaar en de doelstellingen voor de komende 10 jaar onder het VinylPlus 2030 Commitment, bezoek de website van VinylPlus op www.vinylplus.eu.

Circular Plastics Alliance (CPA)

Naast onze interne doelstellingen voor het verhogen van het recyclaat gehalte in onze buizen en hulpstukken, committeert DYKA zich via TEPPFA om samen met haar branchegenoten 220.000 ton gerecycled plastic te verwerken in buizen en fittingen tegen 2025 in het kader van de Circular Plastics Alliance (CPA). De CPA is een toezegging van de hele plastic waardeketen aan de Europese Commissie om het gebruik van plastic recyclaat aanzienlijk te vergroten.

Overige initiatieven

Daarnaast hebben wij meerdere projecten lopen waarin we samen met kennisorganisaties, scholen en andere bedrijven onderzoek uitvoeren naar product- en procesinnovaties en verbeteringen. Veel van deze projecten hebben een positieve invloed op duurzaamheid. Voorbeelden zijn de toepassing van slimme sensoren en monitoringsystemen, productaanpassingen gericht op een gereduceerd materiaalgebruik en aanpassingen gericht op het verminderen van verpakkingsafval.

In 2022 hebben we deelgenomen aan de SDG Challenge waar een studententeam van de Erasmus School of Management een onderzoek heeft uitgevoerd naar emissieloostransport vanuit de vestiging Rotterdam. De opgedane kennis is gebruikt voor de tender van Waternet waar emissieloos transport een belangrijk EMVI-criterium was. Deze opdracht is uiteindelijk aan DYKA gegund.

DYKA is ook in gesprek met geselecteerde klanten om samen duurzame oplossingen te ontwikkelen. Een voorbeeld is Dura Vermeer die op hun Urban Miner locatie in 's-Gravendeel gebruikt hout een nieuw leven geeft. Wij onderzoeken of dit gebruikte hout inzetbaar is voor het verpakken van DYKA-producten.