Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Plaatsingsvoorschriften infiltratiekratten

Plaatsingsvoorschriften Rainbox 3S en Rainbox Cube

Grondwerk - hellingsgraad bodem

De volgende voorschriften gelden:

  • Voor infiltratie: vlakke horizontale bodem
  • Voor buffering: vlakke horizontale bodem, indien toch een helling wordt teogepast, mag deze maximaal 1% bedragen

Infiltratiebedding

De bodem van de sleuf wordt samengesteld uit 10cm (max 30cm) (drainage)zand of een ander geschikt beddingmateriaal, vrij van scherpe voorwerpen die het geotextiel kunnen beschadigen.


In geval van omhulling met geomembraan voor buffering, dient de fundering te worden uitgevoerd met minimum 10 centimeter zandcement. Verdicht de grond tot 98% Proctor (SP).

Geotextiel - Geomembraan

De aard van het gebruikte materiaal hangt af van de toepassing. Bij het plaatsen van het geotextiel moet er een overlapping van minstens 50 cm voorzien worden. Bij toepassing van geomembraan worden verschillende banen aan elkaar gelijmd of gelast tot een waterdicht geheel.

In geval van aanwezige beplanting moet, wanneer de afstand tot aan de beplanting kleiner is dan de breedte van de kruin, een antiworteldoek gebruikt worden.

Aanvullen

Het aanvullen, afdekken en verdichten moet voorzichtig gebeuren. Verdicht het aanvullingsmateriaal tot minimaal 98% Proctor (SP).

  • Laterale aanvulling: Dit wordt gedaan via homogene lagen rondom om zo te voorkomen dat de structuur uit positite geraakt.
  • Afdekking bovenaan: Het is vereist een beschermlaag van minimaal 10 cm zand over het hele bekken aan te leggen.

Vervolgens gebeurt de aanvulling met ofwel grond ofwel met materiaal voor wegenbouw. Bij het aanleggen van de opeenvolgende lagen, moet er minstens 30 cm dekking zijn voor de grond verdicht wordt.

Belasting door machines

U kunt verschillende machines gebruiken voor het verdichten van de aanvulling. Het is niet toegestaan met walsen, in werking of niet, direct over het bekken te rijden. De dynamische lasten die dit op het bekken uitoefent, kunnen schade veroorzaken. Hieronder vindt u een lijst met de minimale gronddekking voor het gebruik van verschillende soorten werktuigen bij een bodem met interne wrijvingshoek ≥ 40°.