Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Inzamelen van kunststof leidingafval

Waar moet je heen met kunststof leiding afval die tijdens de renovatie- en of vervanging klussen niet meer gebruikt worden en weggegooid moeten worden? Deze kunnen zeer goed gerecycled worden. Het op een verantwoorde wijze recyclen van kunststof leidingsystemen is een gedeelde verantwoordelijkheid van onder meer DYKA als producent van kunststof leidingsystemen maar ook van de verwerkers van deze producten. Alleen wanneer iedereen samen hier op een positieve manier mee omgaat draagt dit bij aan een beter milieu! 

PVC, PP en PE inleveren voor recycling: 3 opties

Er zijn drie mogelijkheden om kunststof leiding afval in te leveren om daarna te laten recyclen:

1. Gratis inleveren kunststof leiding afval bij een DYKA vestiging

 Bij al onze vestigingen kan je na aanmelding en onder bepaalde voorwaarden gratis het afval van kunststof leidingen inleveren. Aanmelden kan eenvoudig door de vestiging te bellen en daar aan te geven wanneer, wat en hoeveel je precies wilt inleveren.

2. BIS-bigbag (tot 2 m³)

Heb je een project, op een bouwplaats of bij je aan de zaak, waarbij een kleine hoeveelheid (max. 2m3) te recyclen kunststof leiding afval vrijkomt, dan kun je overwegen om een BIS-bigbag te kopen. Hierin kun je al het kunststof leiding afval verzamelen.
Wanneer de bigbag vol is bel je met PreZero ( telefoonnummer 0492-580000 en geef aan dat het gaat om BIS-bigbags) en dan wordt deze binnen 5 werkdagen opgehaald. Dit scheelt heen en weer rijden met kleinere hoeveelheden kunststofafval en de (reis-)tijd om dit bij één van onze vestigingen in te leveren.

Hoe bestel je een BIS-bigbag?
Bestel deze telefonisch bij één van onze vestigingen of koop deze direct zelf bij de vestiging. De kosten van een bigbag zijn: € 99 (excl. BTW).

3. Container (40 m³)

Heb je een project waarbij een grotere hoeveelheid te recyclen kunststof leiding afval vrijkomt, dan kan het om meerdere redenen interessant zijn om een 40 m3 container op de bouwplaats te laten komen. Je betaalt hiervoor een vergoeding voor het plaatsen én voor het ophalen van de container. Je ontvangt dan (mits de inhoud voldoet aan alle voorwaarden) een vergoeding voor elke kilo ingeleverde en te recyclen kunststof.

De coördinatie van deze afvalstromen wordt verzorgd door BureauLeiding, de brancheorganisatie voor de producenten van kunststof leidingsystemen.

Voorwaarden PVC, PE, PP recycling

Het regenwater moet, na opvangen, ergens naartoe. Je kunt het lozen in een sloot, kanaal of rivier, maar je kunt het ook opslaan, bufferen of infiltreren. Wat in jouw situatie het meest wenselijk is, is afhankelijk van de behoefte. Wil je het water opslaan om later te gebruiken in het productieproces? Of wil je het water infiltreren in de bodem om bij te dragen aan een juist grondwaterpeil? Vaak gaat het bepalen van de oplossing gepaard met de wet- en regelgeving van de lokale overheid. Wij bieden voor iedere situatie een passende oplossing.

Je blijft als aanbieder van te recyclen materialen ‘eigenaar’ totdat onze verwerker de binnengekomen materialen heeft beoordeeld en geaccepteerd voor verwerking. Wanneer het aangeleverde materiaal niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden, zullen vervuilings- en sorteerkosten in rekening worden gebracht. Wanneer dit meer dan 25% van het ingeleverde afval is vervuild, kan de volledige inhoud afgekeurd worden!

Alleen als iedereen zich houdt aan deze en de overige voorwaarden van BureauLeiding en het Buizen Inzamel Systeem kunnen wij en de andere Nederlandse producenten van kunststofleidingsystemen een perfect sluitende cirkel van buis tot buis garanderen.