Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Installatieprocedure voor de Axedo Kolk-onderbak

De Axedo kolk-onderbak is een betrouwbare en gebruiksvriendelijke kolk. Er zijn ruim 100 variaties te maken met de diverse elementen van de Axedo PP onderbak, waardoor er altijd een geschikte onderbak is voor iedere locatie en situatie. Door het ergonomisch ontwerp van de Axedo kolk is deze snel en gemakkelijk te instaleren. De onderbakken zijn lichtgewicht (de 30ltr kolkt weegt nog geen 10kg) en de aangebrachte handgrepen maken dat de kolk eenvoudig op te tillen is. De Axedo kolk-onderbak en de straat- of trottoirkolkkop worden los geleverd op de bouwplaats.
Met dit stappenplan wordt de montage nog eenvoudiger.

1. Meet de hoogte van de kolk-onderbak op en bepaal de locatie.

Meet de hoogte op van de kolk-onderbak plus de geplaatste kolkkop. Bepaal de locatie waar de kolk geplaatst moet worden.

2. Graaf een gat

Graaf een voldoende diep gat uit en egaliseer en verdicht de bodem.

3. Span en fixeer een touw op de juiste maaiveldhoogte

Span en fixeer vervolgens een touw op de juiste maaiveldhoogte en controleer nogmaals de diepte van het gegraven gat.

4.  Plaats de kolk-onderbak en de straat- of trottoirkolkkop

Plaats de kolk-onderbak op de vlakke ondergrond, en plaats vervolgens de straat- of trottoirkolkkop. Bij straatkolken moet het rooster zo worden geplaatst dat de inlaatsleuven niet evenwijdig aan de rijrichting van de weg liggen

5.  Let op de scharnierzijde van de roosters

De scharnierzijde van de roosters moet zodanig zijn geplaatst dat een openstaand rooster geen gevaar voor het verkeer oplevert.

6. Stel de kolkkop waterpas

Stel de kolkkop waterpas parallel aan de lijn en stel indien nodig bij.

7. Sluit de kolk aan op de aansluitleiding

De verbindingen van de aansluitleiding aan de kolk moet, om de invloed van zettingsverschillen te kunnen opvangen, extra flexibel zijn. De dekking op de leidingen moet zodanig zijn dat beschadigingen worden uitgesloten. De kolk kan op de aansluitleiding worden aangesloten met twee bochten van 45° of 90°, evt. met een tussengevoegd buis-passtuk

8. Vul het gat met aanvulgrond en verdicht deze goed

Met het oog op de verkeersbelasting worden vooraansluitingen afgeraden. Vul het gat aan met geschikte aanvulgrond in 
lagen van 30cm en verdicht deze tussentijds goed. Houd rekening bij het verdichten om de aansluiting of de put zelf niet te raken met de stamper.

9. Maak het straatwerk af

Daarna kunnen trottoirbanden en het straatwerk worden aangebracht en afgewerkt