Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Een optimale infiltratievoorziening voor zwembad Plopsaqua

Eind 2020 werden de deuren van het nieuwe waterpretpark Plopsaqua Hannuit-Landen geopend. Voor de optimalisatie van het hemelwatersysteem (inclusief infiltratie) en het vuilwatersysteem van de nieuwe site werd Bram Vreys, Technical Sales Manager, van DYKA gecontacteerd door Joris Cools van aannemer Dries Peeters.

Duurzaam waterbeheer vereist een stabiele werking

Voor de site was er reeds een concept uitgewerkt.  Dit ontwerp voorzag een infiltratiesysteem in combinatie met pompen. Het verpompen van regenwater is echter niet zonder risico, gezien de debieten enorm kunnen verschillen. Zeker nu we met extremere piekbuien te maken krijgen kan de variatie in debieten zeer groot zijn. Ook is er altijd een risico dat de pomp stroring heeft of uitvalt tijdens een regenbui, met het gevolg dat het terrein alsnog onder water komt te staan. Daarnaast staat hier natuurlijk ook een stevig prijskaartje tegenover. Onze voorkeur gaat daarom steeds uit naar een gravitair systeem, waarbij het stelsel voldoende afschot heeft om het regenwater weg te laten lopen.

Aannemer Dries Peeters had dit ook in de gaten en kwam dan ook met de vraag om het huidig hydraulisch design van de gehele site te herbekijken. DYKA werd gevraagd om het systeem te optimaliseren vanwege haar expertise op het gebied van duurzaam regenwaterbeheer. Daarnaast moest ook de afvoer van vuilwater bekeken worden.

Van een hydraulisch naar een gravitair systeem voor regenwater

De studiedienst van DYKA is aan de slag gegaan om de infiltratieoplossing en riolering van dit project te evalueren en verbeterpunten aan te dragen. Er waren verschillende mogelijke oplossingen om het systeem te optimaliseren. Op basis van de simulatie die DYKA uitvoerde met SIRIO (rekentool voor hemelwatervoorzieningen), kon aannemer Dries Peeters de bouwheer duidelijk informeren over welke invloed (over een periode van 100 jaar) de verschillende oplossingen zouden hebben op de waterhuishouding. Door een aantal aanpassingen in het ontwerp door de studiedienst is een gravitair systeem gecreëerd.

Ook is de klimaatbestendige keuze voor infiltratie gemaakt. Door regenwater zo veel mogelijk te infiltreren, worden grote hoeveelheden regenwater die moeten worden afgevoerd voorkomen. Het regenwater wordt nu eerst opgevangen, wordt in de infiltratiebuizen ter plaatste geïnfiltreerd en als dat systeem vol komt te staan, loopt het gravitair over naar naast gelegen bufferbekken.  

Uiteindelijk zijn wij erin geslaagd om met het huidige plan de hele waterhuishouding gravitair te laten verlopen. Dit heeft zowel technisch als economisch grote voordelen in deze situatie. Het infiltratiesysteem werd uitgewerkt met PP Ultra Kyma IT dia 800 buizen die reeds voorzien zijn van geotextiel en inspectieputten die volledig op maat gemaakt werden. Op deze manier kon de aannemer op zeer korte termijn deze infiltratievoorziening installeren.

Regenwater afkoppelen: voorbereid op de toekomst

Infiltratie van regenwater wordt steeds belangrijker als oplossing om de droogte tegen te gaan. Met infiltratie koppel je het regenwater in eerste instantie af van het DWA-riool. In plaats daarvan leid je het regenwater af en ga je kijken of je dit ter plaatse eventueel kan hergebruiken. Indien dit niet mogelijk is wordt het naar infiltratiebekken; een krattenveld, infiltratieriolering of verticale infiltratie voorziening afgeleid. Met goede infiltratieoplossingen kan het schone regenwater langzaam worden afgegeven aan de bodem en wordt de grondwatertafel aangevuld. Bij infiltratie is het wel altijd noodzaak om de juiste keuze te maken voor die specifieke situatie. De bodemsoort, grondwaterstand en omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld erg bepalend bij het ontwerpen van een optimale infiltratievoorziening.

Peeters Dries grond- en infrastructuurwerken

Peeters Dries grond- en infrastructuurwerken leggen zich toe op de uitvoering van grond- en infrastructuurwerken enerzijds en de uitbating van een beton/chape-centrale met recyclagepark anderzijds. Meer weten over Peeters Dries? Lees dan hier verder.