Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Een (geluidsarm) DYKA AIR systeem ontwerpen

Licht, temperatuur, lucht, geluid: al deze aspecten zijn bepalend voor het wooncomfort. Met DYKA AIR dragen we bij aan het vergroten van het wooncomfort, maar een goed ontwerp met bijbehorende ventilatieberekening is hierin cruciaal! Dat lijkt logisch, maar het wordt nog wel eens vergeten. Een slecht ontworpen systeem zorgt voor meer geluid en een slechtere lucht af- of toevoer. In deze how-to geven we je een aantal tips om een geluidsarm systeem te ontwerpen dat bijdraagt aan een gezond binnenklimaat.  

Zorg voor zo min mogelijk weerstand

Door het weerstandsverschil tussen de stelsels niet te groot te maken, zorg je ervoor dat de ventilatiebox minder energie verbruikt. Daarnaast wordt het geluid in het kanalensysteem beperkt omdat de ventilatiebox de weerstand niet hoeft te overbruggen. Hij hoeft dus minder hard te werken. 

Maar hoe zorg je hiervoor? Wij adviseren om richtingsveranderingen waar mogelijk te beperken in het kanalensysteem en een aansluitvrije zone te hanteren van minimaal één meter. Zorg er daarnaast voor dat wanneer richtingsveranderingen nodig zijn, deze niet groter dan 90 graden te maken. 

Gebruik de juiste beugels

Om de geluidsoverdracht te reduceren, is het raadzaam om de beugels met rubber inlage te gebruiken bij verticale leidingen en bij horizontale leidingen in houtskeletbouw. Deze vangen trillingen op die niet door het systeem kunnen worden opgevangen. Bij het instorten in een betonvloer is het gebruik van deze beugels niet nodig.

Gebruik akoestisch geïsoleerde slangen

Maak gebruik van akoestisch geïsoleerde slangen vanuit de ventilatiebox. Deze slangen absorberen een groot deel van het geluid van de ventilatiebox. Maak de slang vast door middel van tape of een slangenklem.

Zorg voor de juiste aansluiting

Hang de ventilatiebox waterpas zodat deze in balans is en geen extra geluid produceert. Sluit daarnaast de dakdoorvoer aan op een starre leiding en vermijd bochten in dit kanaal.

Goede onderlinge afstemming

Betrek de aannemer of opdrachtgever bij deze keuzes zodat de constructie en het systeem op elkaar zijn afgestemd. Zorg daarin ook dat de riolering, elektra en ventilatie elkaar niet in de weg gaan zitten. 

Overscheid de luchtsnelheden niet

Het overschrijven van de maximale luchtsnelheden, kan zorgen voor stromingsgeluid in het systeem. Je kunt de  tabel hiernaast als richtlijn gebruiken. 

Hulp nodig bij het ontwerpen van een optimaal ventilatiesysteem? Onze Engineering & Consultancy afdeling helpt je graag verder. Wij maken gebruik van onze expertise en diverse tools, zoals de rekentool en geluidsberekening voor een optimaal ontwerp.