Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Diepte-infiltratie Steenwijkerland

Aan de Kallenkoterallee en de Meppelerweg te Steenwijk ligt een retentie vijver waar hemelwater van de achterliggende wijk via riolering op afstroomt. Normaal is een dergelijke vijver aangesloten op oppervlaktewater. Omdat oppervlaktewater niet in de omgeving aanwezig is, voert de vijver zijn overtollig water af naar grondwater in diepere grondlagen. Deze afvoer bleek onvoldoende om de vijver te ledigen. Hierdoor stond er nagenoeg altijd teveel water in de vijver. “Het duurde soms weken voordat het water weg was,” aldus de gemeente. De gemeente Steenwijkerland vroeg DYKA hierbij om oplossingsrichtingen.

Filtersysteem

Eén van de oplossingsrichtingen we hebben voorgesteld is het filteren van het water waardoor het schone water afgevoerd kan worden via diepte-infiltratiebronnen naar diepere watervoerende grondlagen. Jan Froklage van de Afdeling Enginering en Consultancy heeft het systeem ontworpen. “Het systeem ligt volledig onder het waterniveau om ijzeroxide vorming zoveel mogelijk te voorkomen. Dit komt de levensduur van het systeem ten goede. Samen met de filterput zijn we zo tot een efficiënt systeem gekomen om het overtollige water af te voeren,” aldus Jan Froklage. de rioleringsdeskundige.

DSI dieptebronnen

De werkzaamheden bevatten het realiseren van twee DSI dieptebronnen door Henk van Tongeren Water & Techniek en deze via een filterput en PVC leidingwerk te koppelen. In de maanden april en mei is extreem veel neerslag gevallen. Deze hoeveelheden neerslag zijn flink en is de eerste test voor het systeem geweest. Het KNMI geeft in mei een totale neerslag van 80mm in de maand aan met een neerslag van 25mm op 25 mei. “Het systeem heeft de natte maanden van april tot mei goed doorstaan,” aldus Auke Take, civiel technisch medewerker van gemeente Steenwijkerland. Meteen toen de vijver aangesloten is met de dieptebron en de filterput is het waterpeil snel gezakt in de vijver. Dit ter tevredenheid van de bewoners en de gemeente.

Inmiddels heeft Tjerk Postma, Beheerder Water en Riolering van de gemeente Steenwijkerland, het systeem geïntegreerd in het beheerssysteem voor riolering. Hierdoor doet de gemeente er alles aan om de afvoer van het systeem te waarborgen. De filterput wordt periodiek gereinigd waardoor slib/zand en drijvende verontreinigingen verwijderd kunnen worden. De praktische insteek en het oplossingsvermogen van de gemeente Steenwijkerland en haar partners hebben tot een goed innovatief systeem geleid. De complimenten aan iedereen die eraan heeft meegewerkt.