Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

De geologische impact van klimaatverandering

Ons klimaat verandert en dat heeft een geologische impact. Voor mens en dier, voor planten en bomen, maar ook voor de bodem. In dit artikel leggen we uit wat de geologische impact van klimaatverandering precies is.

De veranderingen in het kort

Klimaatverandering kan door hevige piekregenwaterval en langere periodes van droogte ook een effect hebben op de bodem en onze grond. Het effect op de bodem kan zijn dat bepaalde planten en bomen niet meer voldoende groeien, omdat ze niet voldoende water meer uit de grond kunnen halen. Het effect op onze grond kan zijn dat bijvoorbeeld grondwaterreserves niet meer genoeg worden aangevuld. Aan deze nieuwe werkelijkheid zullen we ons moeten gaan aanpassen.

Het effect van droogte op drinkwater

Voor de productie van drinkwater wordt gebruik gemaakt van oppervlaktewater en van grondwater. Voor de productie van drinkwater wordt gebruik gemaakt van oppervlaktewater en van grondwater. Door klimaatverandering krijgen we te maken met langere periodes van droogte. Dit is snel te merken aan oppervlakte water. Hierdoor wordt er in drogere periodes meer grondwater opgepompt. Deze voorraad moet in de herfst en winter weer worden aangevuld. Wanneer de droge periode te lang is, worden deze voorraden niet genoeg aangevuld, waardoor onze grondwatervoorraad daalt.


Kris Piessens, Geoloog bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, zegt: “Wat we nu zien, zeker met het aantal droge zomers die we hebben gehad. Is dat de grondwatervoorraden serieus beginnen te slinken. Als je kijkt naar wereldwijd de belangrijkste grondstof, dan is dat grondwater. Dat is iets wat je echt niet mag onderschatten. Zelfs voor een nat landje als het onze betekent dat dat we nu eigenlijk in een situatie zijn gekomen dat drinkwatermaatschappijen met scenario’s op de proppen moeten komen en moeten zorgen dat we niet tijdelijk zonder drinkwater vallen. Zij zijn eigenlijk een heel jaar bezig om te zorgen dat er in de zomer voldoende drinkwater aan de kust is. Dat gebeurt via veel verschillende manieren, maar dat toont wel aan dat wij ook die klimaatdruk beginnen te voelen.” Het is daarom des te belangrijker om op een slimme manier om te gaan met drinkwater om de lange termijn effecten te beperken

Wat de overheid kan doen aan een gezonde bodemsamenstelling

Kris Piessens zegt het volgende: “Als we geen gezonde bodem hebben, dan zijn dit belangrijke maatschappelijke kosten. Het is belangrijk dat de overheid er op een heel realistische manier in staat en effectief zorgt dat je inzet op zaken die nu kunnen gebeuren, die eenvoudig kunnen gebeuren, maar wel effect hebben voor decennia in de toekomst. Bijvoorbeeld de inrichting van de publieke ruimte. Als er nu iets gebouwd wordt, dan zit je er aan vast voor de komende 40 jaar. De overheid is dé instantie om te kijken hoe we dat op een slimme manier kunnen aanpakken. Ik denk dat er behoorlijk wat onderzoekers en instanties mee bezig zijn op dit moment. Het is sowieso de rol van de overheid om dit op te pakken.”


De overheid kan in een land regels opleggen met betrekking tot grondwaterwinning, erosie, beplanting, landbouw etc. Ze kunnen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat in tijden van klimaatverandering de bodem zo gezond mogelijk blijft. Zeker bij nieuwe activiteiten in de ondergrond is het belangrijk dat de overheid regels heeft omtrent het gebruik van de bodem. Dit kan namelijk voor de komende 40 jaar effect hebben op de biodiversiteit, grondwater en de gezondheid van de bodem.