Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Berekening aantal infiltratiekratten

Een infiltratievoorziening bestaat uit infiltratiekratten, een zandvangput en een buizenstelsel die dit met elkaar verbindt. Het aantal infiltratiekratten en systeem om regenwater te infiltreren bestaat uit infiltratietunnels, een zandvangput en bladscheiders. Een infiltratietunnel heeft een bepaalde inhoud. Het aantal tunnels dat je nodig hebt wordt bepaald door de grootte van de totale buffercapaciteit van het infiltratiesysteem. Deze kun je vaststellen aan de hand van onderstaande gegevens.

Bereken zelf het aantal infiltratiekratten

Om eenvoudig te bepalen hoeveel Rainbox 3S infiltratiekratten je nodig hebt, is het zaak om eerst antwoord te geven op de volgende twee vragen: 

  1. Hoe groot is het afvoerend oppervlak dat is aangesloten op het krattenveld? Dit kan een dak zijn, maar ook bestrating. Hierbij moet gerekend worden met het geprojecteerde oppervlak. Bij een hellend of puntdak zal het geprojecteerde oppervlak vrijwel gelijk zijn aan het vloeroppervlak van de hoogste verdieping.
  2. Hoeveel millimeter neerslag moet je kunnen bergen van de opdrachtgever/gemeente: wat is de bergingseis?

Met behulp van onderstaande tabel kunt je daarna het aantal benodigde Rainbox 3S infiltratiekratten eenvoudig aflezen.

Rekenvoorbeeld

Voorbeeld: De vereiste berging is 15 mm en het aangesloten geprojecteerd dakoppervlak is 6 x 5 = 30 m². Met deze waarden is in de tabel het benodigde aantal infiltratiekratten Rainbox 3S af te lezen. Bij een oppervlakte van 30 m² en een bergingseis van 15 mm, zijn 2 Rainbox 3S infiltratiekratten benodigd.