Duborain verticale infiltratie

Het komt regelmatig voor dat er een lokale oplossing gezocht moet worden voor de infiltratie van regenwater. DYKA biedt een zelfstandige oplossing in de vorm van Duborain verticale infiltratie. De V- flow past u eenvoudig toe als zelfstandig systeem of integreer de Duborain kolken in een bestaand afwateringssysteem via eenvoudige installatie. Verder combineert de verticale infiltratie van Duborain drie verschillende functies: regenwater inzamelen, regenwater bergen en regenwater infiltreren.

Lees meer...

Soorten Duborain kolken

De Duborain infiltratiekolken kan bestaan uit een onderbak/infiltratiebuis met straat- of trottoirkolkkop. Eventueel met overstortmogelijkheid aan te sluiten op het regenwaterriool of opplervlaktewater. In het assortiment van DYKA vindt u ook de Duborain V-flow voor verticale infiltratie in twee verschillende uitvoeringen: met gladde PVC infiltratiebuis van 5 meter of met geribde PP infiltratiebuis van 6 meter. Beide versies zijn voorzien van dezelfde kolk met zandvang en filter. Daarnaast zijn ook andere opties mogelijk. Neem hiervoor contact op met de afdeling Engineering en Consulting van DYKA.

Werking verticaal infiltratiesysteem

Bij de verticale infiltratie systeem V-flow wordt het regenwater opgevangen in de kolken en ter plaatse in de bodem verwerkt. Door deze directe infiltratie is verder transport van het regenwater dus niet nodig. Het V-flow infiltratiesysteem maakt gebruik van de bestaande wegen en goten. Voor het plaatsen van de verticale infiltratie hoeft u niet veel breekwerk te verrichten. Een oude kolk kan worden verwijderd en op dezelfde plaats plaatst u de V-flow die eventueel niet meer wordt aangesloten op de riolering.

Voordelen Duborain verticale infiltratie

Naast de eenvoudige plaatsing van de Duborain kolken, biedt deze verticale infiltratie nog een aantal andere voordelen. Zo heeft de V-flow weinig ruimte nodig en is het systeem eenvoudig te bereiken voor inspectie en reiniging. Bekijk ons assortiment voor de verschillende oplossingen.