Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Extra veiligheid: HWA noodsystemen

Ondanks dat de capaciteit voor hemelwaterafvoersystemen worden berekend kan het voorkomen dat externe omstandigheden vragen om méér zekerheid voor veiligheid. Wanneer grote hoeveelheden water zich verzamelen op dakoppervlakken en niet tijdig kunnen worden afgevoerd kan er een gevaarlijke situatie ontstaan door overbelasting van de dakconstructie. Extreem zware (maar zeldzame) regenbuien maken een nog grotere afvoercapaciteit nodig. Daardoor zijn noodsystemen en/of noodoverlaten noodzakelijk. De regen­intensiteit die voor noodsystemen moet worden gebruikt bedraagt in Nederland 470 liter per seconde per hectare. Volgens het Bouwbesluit, NEN 3215, NEN 6702 en NPR 6703 zijn noodsystemen de verantwoordelijkheid van de constructeur van het gebouw. 

De constructeur bepaalt, voor wat betreft het noodsysteem, de volgende zaken:

  • de plaats van de noodafvoeren
  • de capaciteit van de noodafvoeren
  • de maximaal toelaatbare waterhoogte ter plaatse van de noodafvoeren

Als deze drie zaken door de constructeur zijn bepaald kunnen vervolgens door DYKA leidingberekeningen worden uitgevoerd. En kan een keuze worden gemaakt voor óf een extra Vacurain noodsysteem (met hoger ingeplakte daktrechters) óf voor noodoverlaten die in de dakrand worden geplaatst.

Een UV-noodsysteem wordt wordt hoger op het dakoppervlak aangelegd. Alleen wanneer het normale UV systeem de hoeveelheid af te voeren regenwater niet aan kan treedt het noodsysteem in werking. Voor meer informatie bekijkt u onze technische documentatie.