Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

De werking van het Vacurain-systeem

Een UV-systeem zoals Vacurain komt vooral tot zijn recht bij voldoende wateraanbod. Het Vacurainsysteem werkt optimaal bij zeer zware regenval. Voorwaarde is dat gebruik wordt gemaakt van een speciale trechter. Een Vacuraintrechter is voorzien van een schotel die er voor zorgt dat bij voldoende (minimale) waterstand op het dak ter plaatse van de trechter geen lucht meer wordt meegezogen. Voor een optimale werking is een minimale “drijfhoogte” van 30mm noodzakelijk bij de toepassing van een standaard Vacuraintrechter met een uitloop van 50mm. Bij een trechter met een uitloop van 75mm is een drijfhoogte van minimaal 50mm noodzakelijk. Een 75mm-trechter wordt toegepast in situaties waar het aanbod van hemelwater extreem groot is.

De zuigende werking van het systeem komt door de standleiding. De standleiding wordt ook wel gezien als de “motor” van het systeem. Zonder standleiding c.q. hoog­te­­verschil zal het systeem niet werken. De minimale hoogte van een standleiding bedraagt 3 meter. Vallend water in een 100% gevulde standleiding wekt een vacuum op. Bovenin de standleiding is die onderdruk het grootst. Door de opgewekte onderdruk zal het 100% gevulde systeem het dak als het ware leegzuigen, zolang er geen lucht in het systeem komt. Door de speciaal ontwikkelde trechterschotel zal, bij voldoende wateraanbod, lucht niet kunnen intreden in het systeem. Pas als het wateraanbod afneemt zal er weer lucht in het systeem komen, waardoor het vacuüm wordt opgeheven en het systeem vanaf dat moment werkt als een traditioneel hemelwaterafvoersysteem. 

Een Vacurainsysteem zal, bij volledige werking, een soort “hevelwerking” vertonen waardoor het dak als het ware wordt leeggezogen. 

Het spreekt voor zich dat het water uiteindelijk buiten het gebouw ook vrij moet kunnen uitstromen. Via een ontlastput zal het water verder moeten stromen door een vrij-verval-buis met een diameter die groot genoeg is en die uitmondt in de buitenriolering, in een ondergronds infiltratiesysteem of in open water.

Een tegengestelde luchtstroom komt, zoals die altijd aanwezig is bij een traditioneel HWA-systeem, bij voldoende wateraanbod niet meer voor in het Vacurainsysteem. Door een uitgekiende dimensionering van het leidingstelsel - berekend door een computer-programma - ontstaat bij voldoende wateraanbod een situatie waarbij de leiding 100% gevuld is. Als gevolg van de zwaartekracht in het verticale deel van het leidingstelsel (de standleiding) ontstaat er een onderdruk in het systeem. De grootste onderdruk manifesteert zich in het hoogste deel van de standleiding. Deze onderdruk brengt een snelle (geforceerde) waterstroom op gang. De mate van onderdruk is afhankelijk van de lengte van de standleiding (gebouwhoogte) en de leidingdiameter. Van belang is de beperking van “valse” lucht bij de instroom van regenwater. Hiervoor zorgt de ingenieuze Vacuraintrechter. Ter vergelijking: een traditioneel systeem met een buisdiameter van 125mm en een vullingsgraad van 50% komt in capaciteit overeen met een buisdiameter van 40mm uitgevoerd in Vacurain bij een capaciteit van 3 liter hemelwater per seconde.

De belangrijkste principes voor de werking van Vacurain zijn:

  • 100 % vulling van het systeem
  • voldoende (minimale) drijfhoogte op het dak: 30 mm
  • voldoende beschikbare (minimale) valhoogte: 3 m
  • 100% vrije uitstroom van het water

Voor méér technische specificaties raadpleegt u de technische documentatie.