Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Profit: stakeholders staan voorop

Het onderdeel ‘Profit’ omschrijven we bij DYKA vaak als ‘het zorgdragen voor de continuïteit van het bedrijf, zowel financieel, alsook op het gebied van welzijn.” Dit moet in evenwicht zijn met de andere twee P’s ( People – Planet). Om dat te bereiken is het belangrijk dat we een gezonde winst realiseren en onze marktpositie versterken. Daarbij staan het belang en de voorspoed van álle stakeholders voorop…

Onze visie op profit

Profit gaat over winst en opbrengsten. Een bedrijf dat geen geld verdient en geen winst maakt, kan niet blijven voortbestaan. Bij DYKA geloven we echter dat ‘profit’ veel meer inhoudt dan alleen financiële prestaties. Profit gaat ook over de manier waarop we iets terug doen voor de maatschappij. In de vorm van werkgelegenheid, het investeren in goede doelen, sponsoring of politieke betrokkenheid.

Hoe laten we dit zien?

Wij geloven dat onze MVO-certificering op niveau 4 een schitterend bewijs vormt van de manier waarop wij ‘profit’ zien. Met deze certificering laten we als een van de weinigen zien dat we op het gebied van duurzaamheid met álle stakeholders samenwerken. We leggen daarbij de nadruk op de gehele keten van producten en leveranciers. Niveau 4 is tot nu toe het hoogst bereikte niveau op de   MVO Prestatieladder.

  • De MVO-prestatieladder is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn, AA1000 Stakeholdersmanagement en het Global Reporting Initiative (GRI).
  • De prestatieladder is internationaal toepasbaar en geïntegreerd in hanteerbare eisen volgens het People, Planet, Profit concept.
  • Het vormt een objectief bewijsmiddel voor een MVO-managementsysteem, waarin resultaten ten aanzien van wensen en verwachtingen van stakeholders centraal staan.

Meer weten over ons beleid? Kijk dan ook eens op de pagina’s Planet: respect voor de aarde en People: mens centraal.