Planet: Respect voor de aarde

De aarde is onze belangrijkste stakeholder. Daarom zien we het als onze plicht om milieuprestaties continu te monitoren en verbeteren. Gevaarlijke stoffen worden door ons vermeden en we doen er alles aan om emissies zoveel mogelijk terug te dringen. Bovendien houden we ons intensief bezig met methoden die het hergebruik van onze kunststoffen stimuleren. Dit alles leverde ons onder meer een Certificering volgens ISO 14001:2004 op.

ISO 14001 en Six Sigma

Bij DYKA werken we volgens ISO 14001. Dit milieuzorgsysteem dwingt ons ertoe om de milieuprestaties van DYKA voortdurend te monitoren en te verbeteren. Met ISO 14001 kiezen we bewust voor een integrale, strategische benadering van onze visie op duurzaamheid. Daarnaast maken we binnen DYKA gebruik van Six Sigma. Met behulp van Six Sigma zorgt iedereen in ons bedrijf, ongeacht zijn of haar functie, voor een continue verbetering en verduurzaming van alle processen. Daarbij kunt u denken aan het terugdringen van energieverbruik en de CO2-uitstoot, maar ook aan bewust (her)gebruik van grondstoffen.

Dit uit zich concreet in:

  • Een duidelijk inzamelings- en hergebruikbeleid
  • Eigen regenwateropvang en geschikt maken voor drinkwatergebruik of sanitaire toepassingen
  • 100% loodvrije stabilisatiesystemen
  • Energiezuinige verlichting in het bedrijfspand
  • Energiezuinige machines 
  • Beperking van het aantal dienstreizen
  • Doordacht transport
  • Filialen die zelfvoorzienend zijn in de energiebehoefte
  • Freonvrije airconditioning

Duurzame leveranciers

Een aantal producten uit ons assortiment maken we niet zelf. Daarvoor werken we samen met diverse leveranciers.  Zij vinden een duurzame en leefbare wereld net zo belangrijk als wij. Een goed voorbeeld daarvan is Hauraton uit Duitsland. Hun gootsystemen voor de afvoer van regenwater zijn van gerecycled PP en erg licht in gewicht. Dit laatste maakt de installatie aanmerkelijk eenvoudiger en draagt bij aan een lagere CO2-uitstoot tijdens productie en transport. Ook de transporteurs met wie wij samenwerken voldoen aan strenge milieueisen.

Inzamelen

PVC heeft volgens het TNO een levensduur van 100 jaar als het gebruikt wordt voor een leidingsysteem. Bovendien is het tot zeven keer herbruikbaar, zonder kwaliteitsverlies. Daarom is DYKA samen met Bureau Leiding, de brancheorganisatie voor kunststof leidingsystemen, betrokken bij ‘BIS’. Dit is een systeem voor de inzameling van gebruikte kunststof leidingen.

Inzameling via BIS geschiedt op twee manieren:

1.       Inzamelcontainers

Op de DYKA filialen staan witte inzamelcontainers waar klanten, onder bepaalde voorwaarden, kunststof bouwmaterialen kunnen inleveren of ter recycling kunnen aanbieden. Dit is volledig kosteloos. Voor grotere hoeveelheden kunststof leidingafval kunt u een afsluitbare gesloten 40 m³ BIS-container bestellen. Het halen en brengen van deze containers wordt verzorgd door Van Gansewinkel. Meer weten over het Buizen Inzamel Systeem? Kijk dan eens op de website van Bureau Leiding.  

2.       Big Bags

Voor kleinere hoeveelheden afval van kunststof leidingsystemen kunt u bij DYKA de BIS Big Bag aanschaffen. Deze aantrekkelijk geprijsde bigbag, wordt netjes op afroep afgehaald door SITA. Zo stimuleren we ook de inzameling van kleinere volumes.

Hergebruik

Op onze productielocatie in Steenwijk en in de verwerkingsfabriek waar DYKA grootaandeelhouder van is, verwerken we kunststof leidingen tot recyclaat. Dit gebruiken we voor de productie van PVC Ultra-3 buis die voor 60% bestaat uit recyclaat. Mede dankzij dit initiatief is Nederland een Europese koploper als het gaat om het inzamelen en hergebruiken van PVC in leidingsystemen. En we gaan nóg een stap verder: momenteel onderzoeken we ook de mogelijkheden om al het Europese PVC-productieafval in te zamelen van bedrijven die zijn aangesloten bij de Tessenderlo Group. 

P.S. Wist u dat kunststof leidingsystemen van zichzelf al een hele milieubewuste keuze zijn? Lees het hier!