Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

DYKA Rainbox 3S infiltreert bij Nieuwbouw Technische Unie Utrecht

TU Utrecht voorzien van 500m² DYKA krattenveld

Project Nieuwbouw Technische Unie Utrecht

Aannemer Pleijsier Bouw Genemuiden

Onderaannemer Spronk Infra

Deze zomer startte Pleijsier Bouw met de nieuwbouw van de vestiging van de Technische Unie in Utrecht. Voor de realisatie van het 5000m² grote parkeerterrein sloegen DYKA en onderaannemer Spronk Infra, de handen ineen. Belangrijk aandachtspunt bij de aanleg is om te voldoen aan de eisen van het waterschap voor de infiltratie van het regenwater.

Eisen waterschap

Steeds vaker stellen waterschappen eisen op over de infiltratiecapaciteit bij bouwprojecten. Hoeveel regenwater, binnen welke tijdsduur en bij welke intensiteit moet er geborgen worden. Met de eisen die op tafel lagen, kwam DYKA ook in beeld voor het leveren van een infiltratiesysteem. “Naast de levering van standaardriolering voor de parkeerplaats heeft DYKA de Duborain Rainbox 3S infiltratiekrat geleverd.”, vertelt Bertus Spronk van Spronk Infra. “De eis van het waterschap is om 700m³ regenwater te infiltreren, daarvan wordt 300 m³ door het DYKA infiltratiesysteem gerealiseerd. De andere 400 m3 wordt elders op het terrein geïnfiltreerd met betonnen infiltratiebuizen, omdat daar een zwaardere verkeersbelasting vereist is”.

Snelle aanleg

In totaal gingen er binnen twee dagen 1320 infiltratiekratten de grond in. “Met een parkeerterrein heb je een vlakke ondergrond nodig. Hierin leg je het geotextiel en daarna leg je de infiltratiekratten er één voor één in”, vervolgt Bertus. Infiltratiekratten zijn hiermee een geliefde keuze voor infiltratie voor grote oppervlakken bij industrieterreinen. Daarnaast zorgen de infiltratiekratten voor een aanzienlijke infiltratiecapaciteit.

Onderhoudsvrij systeem

Al het water dat van de parkeerplaats komt, wordt eerst opgevangen in één van de zes inspectieputten voordat het richting de infiltratiekratten gaat. Bertus legt uit “Er is bij deze installatie gekozen voor inspectieputten met een geïntegreerde zandvanger. Voordat het regenwater in de boxen terecht komt, wordt het meekomen (stuif-)zand en vuil verzameld in de put. Deze inspectieputten zijn eenvoudig te reinigen. Dit houdt de kratten schoon en daarmee is verder onderhoud zo goed als onnodig.”

Spronk Infra

Spronk Infra is uitvoerend aannemer voor wegenbouwkundige werken. Zij leveren advies, verzorgen de complete infrastructuur: van grondwerk, de aanleg van riolering, straatwerk, kabels en leidingen tot aan groenvoorziening.