People: mens centraal

Vanuit de gedachte van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hebben we bij DYKA veel aandacht voor ‘de mens’ in het algemeen. Alle betrokken stakeholders worden meegenomen in het proces van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Daarvoor ontplooien we diverse initiatieven. Bovendien zijn we breed maatschappelijk betrokken. Dat uit zich in leer-werk-trajecten, sociale werkvoorzieningen en adviesfuncties binnen diverse organisaties.

Wat doen we voor onze werknemers?

Volgens ons werk je pas lekker en goed als je gemotiveerd bent en doet wat je leuk vindt. Daarom werken we hard aan een veilige en gezonde omgeving, met mogelijkheden om je te ontwikkelen en te groeien. We hanteren het Hearts & Minds veiligheidsprogramma waarbij we streven naar 0% ongevallen, we passen werkplekken aan, houden medewerkermotivatieonderzoeken, maken opleidingsplannen, sponsoren opleidingen en doen nog heel veel meer. Persoonlijk welzijn vinden we namelijk een absolute must!  

Een paar voorbeelden uit de praktijk:

1.       Stoprondes en controles voor extra veiligheid

In de praktijk passen we diverse methoden toe om de veiligheid en gezondheid van ons personeel te waarborgen. Één van die methoden is de zogeheten ‘Stopronde’ waarbij de dialoog tussen werknemers centraal staat. In de stopronde wordt aandacht besteed aan veilig werken, maar ook aan het verhogen van het bewustzijn. De medewerker leert dat hij niet alleen verantwoordelijk is voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor de veiligheid van zijn collega’s. Naast de stoprondes vinden er regelmatig veiligheidsrondes plaats. Tijdens deze rondes kijken we specifiek naar onveilige situaties die voorkomen op de werkplek. Het motto van Dyka: “Net zo gezond naar huis als je gekomen bent”.

2.       Ziekteverzuim voorkomen met gezondheidsprogramma‘s

Gezonde werknemers presteren beter en hebben een lager ziekteverzuim. Om de gezondheid van onze werknemers te stimuleren leggen we tegenwoordig steeds meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid. Daarvoor ontwikkelen we diverse initiatieven, waaronder het vitaliteitsprogramma. Dit programma zorgt voor een cultuurveranderingsproces, waarbij ook de managementlaag specifiek getraind wordt. Meer weten? Lees alles over ons vitaliteitsprogramma en ontdek hoe wij het ziekteverzuim op deze bijzondere manier terugdringen!

Wat doen we nog meer?

DYKA is niet alleen bezig met haar eigen werknemers. We hechten ook belang aan de mening van onze stakeholders en willen graag ons steentje bijdragen aan de maatschappij. Dat uit zich in de volgende initiatieven:

We zijn actief binnen de Europese branchevereniging Teppfa. Binnen deze branchevereniging maken we deel uit van diverse commissies die zich bezighouden met Veiligheid, Gezondheid en Milieu (SHE).

  • We vragen onze stakeholders uitgebreid naar hun activiteiten, zodat we de resultaten kunnen meenemen in de beleidsbepaling van Dyka.
     
  • We hebben diverse adviesfuncties binnen maatschappelijke organisaties, zoals opleidingsinstituten en waterschappen.
     
  • In 2015 hebben we een leerwerktraject gestart in samenwerking met de IGSD. Hierbij worden mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer inzetbaar gemaakt in een reguliere werkomgeving.
     
  • We hebben een samenwerkingsverband met de sociale werkvoorziening ‘De NoordWest Groep’. In overleg met hen kijken we naar eventuele werkkansen voor hun medewerkers binnen ons bedrijf. De kandidaat maakt aanspraak op doorbetaling van zijn uitkering, verhoogd met een re-integratiepremie van €150 per maand. Een jobcoach van SW-organisatie NoordWestGroep (NWG) zorgt voor de individuele begeleiding en opleiding van iedere deelnemer.