Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Het Bouwbesluit

Het Bouwbesluit stelt onder meer maximum limieten voor geluidsoverdracht door installaties in gebouwen. Voor nieuw te bouwen huizen, mag het geluid van een sanitaire installatie in een  aangrenzende woon-  of slaapkamer de 30 decibel niet overschrijden. Dit zowel in de eigen woning als in een aanpalende woning.

Bij een verbouwing is de limiet 40 decibel, tenzij het te verbouwen deel dateert uit een periode waarin minder zware eisen waren gesteld. Dan geldt het ‘rechtens verkregen niveau’: de huidige limieten worden de limieten die van kracht waren in de periode dat het te verbouwen gedeelte gebouwd werd.

Uniforme bouwvoorschriften

Het Bouwbesluit bestaat in Nederland sinds 1992. Met de invoering van het Bouwbesluit gelden in elke gemeente dezelfde technische bouwvoorschriften. Gemeenten mogen geen aanvullende of hogere technische voorwaarden stellen op de voorschriften van het Bouwbesluit.

In het Bouwbesluit zijn eisen opgenomen die de overheid stelt aan de veiligheid, de gezondheid, de bruikbaarheid, de energiezuinigheid en de milieuprestatie van bouwwerken. Het Bouwbesluit maakt daarbij onderscheid tussen verschillende soorten bouwwerken, zoals woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, tunnels, etc. Voor elk type bouwwerk zijn in het Bouwbesluit algemene en specifieke voorschriften opgenomen. Ook Europese Richtlijnen kunnen van invloed zijn op de voorschriften van het Bouwbesluit. Een helder document over het Bouwbesluit vindt u hier. (Handreiking Bouwbesluit & Woning,  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)