Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Principe en werking UV-systeem hemelwaterafvoer

Vacurain werkt volgens een UV principe. Dit betekent dat er, als gevolg van onderdruk door volledig met water gevulde standleidingen, hoge stroomsnelheden worden ontwikkeld. 

Kleinere diameter, meer waterafvoer

DYKA werkte als antwoord op dit principe Vacurain afvoersysteem uit. Door lucht uit de leidingen te weren, is er slechts één stroming in het afvoersysteem. Daardoor wordt er veel meer water afgevoerd door een buizensysteem met kleinere diameters. De standleiding treedt daarbij op als motor van het systeem en zuigt het dak als het ware leeg. Deze systemen noemt men ook wel UV-systemen, naar het Finse "umpi virtaus" (gesloten stroming).

Variabel systeem

Bij normale regenval functioneert het Vacurain systeem als een normaal, vrijverval systeem. Zodra de drijfhoogte op het dak 3 centimeter bedraagt, verhindert de speciaal ontworpen daktrechter dat er lucht wordt aangezogen in het systeem. Daardoor lopen de verzamel- en standleiding langzaam vol water. Zodra de leiding helemaal met water gevuld is, manifesteert het vacuüm effect zich. Het vallend water in de standleiding zuigt het water op het dak mee. Zodra de regenhoeveelheid mindert en het water op het dak tot onder de drijfhoogte van 3 centimeter zakt, kan er weer lucht in het systeem en verandert het systeem opnieuw in een vrijverval systeem. Zo levert DYKA met Vacurain een betrouwbare oplossing voor steeds frequenter wordende, intensieve stortbuien.

Bewezen voordelen van DYKA’s UV-systeem

Regenwater dat op grotere dakoppervlakken valt kan met DYKA’s UV systeem Vacurain, snel worden afgevoerd. Dit komt omdat de kleinere leidingdiameters zich sneller vullen. In combinatie met de valhoogte en zwaartekracht levert dit een vacuümsysteem op. Het regenwater wordt als het ware van het dak gezogen.