Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Onze visie

DYKA heeft een duidelijke visie. Duurzaam ondernemen doen we niet omdat het moet, maar omdat we het willen! 

We zijn ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Daarom willen we hier zó mee omgaan dat toekomstige generaties ook in hun behoeften kunnen voorzien en dat de natuurlijke omgeving voor hen behouden blijft.

Dit doen we door MVO, duurzaamheid en circulariteit te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten en ons te focussen op een duurzame, leefbare wereld waar sprake is van een optimale balans tussen sociale, ecologische en economische belangen (people, planet, profit). 

Wij betrekken hier actief onze medewerkers en stakeholders bij, want alleen samen kunnen we een duurzame toekomst bewerkstelligen.

Duurzaamheid niet vermarkten, maar de markt verduurzamen

Bij DYKA zien we onszelf graag als de ‘verduurzamer’ van de markt. We zijn dag in dag uit bezig met het innoveren en verduurzamen van onze productlijnen en productiewerkzaamheden. 

We werken bijvoorbeeld hard aan het recyclen van materialen en het reduceren van de CO2 uitstoot. Ook staan thema’s zoals veiligheid op de werkvloer, sociale werkvoorziening, transparantie en integriteit centraal in onze bedrijfsvoering.