Innovatie in de rioolsector

29-10-2018

Begin oktober vond een opmerkelijk seminar voor aannemers en gemeenten plaats in Bergen op Zoom. DYKA organiseerde er het seminar ‘Riolering van de toekomst’ in De Grebbe, de oude historische riolering van die stad. De gasten kregen er buiten een rondleiding in De Grebbe, ook enkele  interessante sprekers voorgeschoteld.

“De 30 aanwezigen zijn vooral aannemers en een zestal gemeenten uit het Zuiden van Nederland”, weet Marnix Kouwenhoven van DYKA, producent van kunststof rioolbuizen. “We willen hen vandaag triggeren om mee te denken over hoe we in de toekomst onze rioleringen zullen aanpakken. We hebben hier dan ook spelers van elke zijde van het spectrum.”

Als aftrap leidden twee gidsen de bezoekers door één van de oudste moerriolen van Nederland, de Grebbe in Bergen op Zoom. Deze gemetselde riolering met boogconstructies, ook wel 'gewelf' genoemd, dateert van 1485. Sinds 1920 functioneert de Grebbe als hoofdriool. "Een bezoek aan een riolering uit het verleden is bijzonder interessant", zegt Marnix Kouwenhoven. "De keuzes uit het verleden bepalen immers onze huidige situatie.

Decentrale verwerking

Gerrit de Leeuw, onder andere hoofdredacteur van het Vakblad Riolering en docent in het vakgebied riolering, opende als eerste spreker. Hij gaf zijn visie op de toekomst van riolering. Hij verwacht een shift van centrale naar decentrale verwerking van afvalwater. Daarbij zal de nadruk komen te liggen op kringlopen en verregaande optimalisatie van rioolbeheer, dit onder invloed van digitalisering. De slimme riolering zeg maar.

Reduceren bouwtijd en faalkosten

De tweede spreker, Ingenieur Jos Lichtenberg, is onder andere hoogleraar emeritus aan de TU Eindhoven. Hij vertelde het publiek over innovatie in de bouw en de uitdagingen die je tegenkomt bij het introduceren van innovaties. Zijn concept ‘Slimbouwen’ stoelt onder ander op het reduceren van de bouwtijd en faalkosten. Hij verwacht dat diensten en modulair bouwen een veel groter deel zullen uitmaken van de realisatie van rioleringen. Verder ziet hij een enorme noodzaak aan meer samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Event DYKA bezoek Grebbe

Prefit: sneller opleveren met lagere kosten

Marnix Kouwenhoven gaf als laatste spreker toelichting bij Prefit, een modulair prefab rioleringsconcept van DYKA. Daarbij levert de producent op basis van de ontwerptekeningen buislengten op maat met voorgeïnstalleerde inlaten. Dit om faalkosten en de bouwtijd te minimaliseren. "Bij rioolinspecties blijkt dat wanneer Prefit gebruikt is, er minder dan de helft van de schadegevallen overblijven in vergelijking met klassieke riolering. Een enorme reductie van herstellingen, onderhoud en kosten én een snellere vrijgave van de riolering zelf zijn het gevolg", zegt Marnix Kouwenhoven.

Marnix Kouwenhoven: “Met Prefit verminder je ook het aantal benodigde mensen op de bouwplaats. Het is het concept voor de toekomst. Je levert ook nog eens een dienst door de hele planning van het traject van de klant over te nemen. Dàt is riolering van de toekomst: snel, slim en efficiënt.”

Meer weten?

- Lees het referentieverhaal over Prefit in Helmond

- Download de Prefit folder.

- Meer over het concept Slimbouwen  door Ingenieur Jos Lichtenberg

- Bezoek de Prefit webshop

- Meer info over de Grebbe


Terug