Ontlasten en ontluchten voor minder hinder

29-10-2018

Gemeenten ervaren veel problemen omtrent ontluchting en afvoer van riolering. Waar lucht ingeklemd zit, kan geen water zijn. Een slechte ontluchting leidt tot geurhinder en, bij verstoppingen of overbelasting, zelfs tot vuil water in de woning.

Nederland is vrij uniek in zijn aanpak van  ontluchting openbare riolering. We ontluchten onze riolen in hoofdzaak via private gebouwen.Deze ontluchting is echter vaak onvoldoende. De problemen situeren zich vooral bij het afkoppelen van gemengde riolen naar gescheiden riolering.

Bij bestaande woningen vervalt door verbouwingen vaak de ontluchting. Soms is ook de ontluchtingsopening door het dak te nauw. Dat leidt tot onvoldoende ontluchting in het rioolstelsel. Door de grote luchtstroom ontstaat een grotere weerstand in de leiding dan initieel berekend. Bij hevige neerslag stijgt daardoor de kans op waterschade in woningen. Zeker met de huidige klimaatverandering en de daaraan gekoppelde stijging van de verwachte neerslag, zal dit steeds vaker voorkomen.

Nochtans bestaat er een heel eenvoudige oplossing: de ontlastput. Die oplossing is zo efficiënt dat de gemeente Borsele de ontlastputjes zelfs gratis uitdeelt aan zijn inwoners.

Oplossingen: de ontlastput

schema ontluchting met ontlastput

Ontluchting en ontlasting zijn topics In het bouwbesluit 2018. Het besluit haalt onder andere de verplichte ontlastput aan. Die doet dienst als extra veiligheid bij hevige neerslag én als ontluchting voor gemengde stelsels en hemelwaterstelsels. Bij gemengde stelsels waar de straat is afgekoppeld geldt bovenstaand voorbeeld. Overtollig water dat anders extra druk opbouwt, krijgt de mogelijkheid om weg te vloeien via het maaiveld in plaats van zijn weg te zoeken in de woning.

Geurhinder behoort ook tot de verleden tijd, stank wordt immers via de ontlastput afgevoerd langs de regenpijp op die ontlastput. Door de DWA huisaansluiting met een T-stuk te verbinden met de regenpijp boven de ontlastput, verbetert de ontluchting zonder maatregelen in het gebouw zelf. 

Meer weten?

- Naar de ontlastputjes op de DYKA webshop

- Een artikel en video van Omroep Zeeland en de gemeente Borsele over de ontlastput

- Contact met de DYKA specialist voor gemeenten


Terug