Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij DYKA zijn we ons bewust van de invloed van onze bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Daarom willen we hier zó mee omgaan dat de natuurlijke omgeving ook voor toekomstige generaties behouden en beschikbaar blijft. Dit doen we door MVO steeds verder te integreren in onze bedrijfsprocessen, diensten en producten.

Hoe kijken we aan tegen MVO?

Wij nemen MVO heel serieus. Daarom hebben we een beleidsverklaring opgesteld waarin al onze doelen omtrent Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn opgenomen. Hierin kunt u uitgebreid lezen hoe we MVO een plek proberen te geven binnen onze organisatie. Benieuwd? U kunt de volledige MVO Beleidsverklaring [PDF, 1.97 MB] downloaden ter inzage.

MVO en duurzaamheid

Binnen het ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ vormt duurzaamheid een belangrijk onderdeel. In ons bedrijf hanteren we de volgende duurzaamheidsdefinitie:

"Duurzaamheid is het voorzien in de behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar te brengen".

World Commission on Environment and Development (Commission Brundtland)

Bij duurzame ontwikkeling is er sprake van een optimale balans tussen sociale, ecologische en economische belangen. Wij geven hier inhoud aan door de invulling van de 3P’s, oftewel: people - planet - profit. We doen er alles aan om aan deze gestelde ambitie, zoals ook verwoord in de MVO-4 Prestatieladder NL [PDF, 0.10 MB] en MVO-4 Prestatieladder EN [PDF, 0.15 MB], te voldoen.

Wat is de MVO prestatieladder?

De MVO Prestatieladder is een managementsysteem voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit systeem maakt duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar. Met andere woorden: de MVO Prestatieladder vormt een weergave van het niveau van het MVO managementsysteem én een momentopname van de duurzame ontwikkeling die het doormaakt. DYKA beschikt over een MVO 4 managementsysteemcertificaat. Dat betekent dat we niveau 4 op de landelijke Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Prestatieladder hebben gehaald.