Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

Process engineering: voor efficiënte en robuuste extrusie productieprocessen

Een efficiënt, robuust en goed lopend productieproces is het resultaat van goed ingerichte processen. Herman Schulte is Process Engineer Extrusion bij DYKA in Nederland en is dagelijks bezig om te zorgen dat de verschillende extrusieprocessen zo efficiënt mogelijk verlopen op een hoog kwaliteit niveau.

Efficiënt inrichten van het productieproces

Het extrusie productieproces wordt bepaald door het product, de kwaliteitseisen, de productielijn en de beschikbare grondstoffen. Eigenlijk wil je het productieproces voor een bepaald type buis zo goed mogelijk ingericht hebben. Tegelijkertijd moet je rekening houden met het feit dat er meerdere types buizen met eventueel andere recepturen op dezelfde lijn geproduceerd moeten worden. De lijn wordt dusdanig ingericht dat de bulk productie op die lijn zo efficiënt mogelijk is. Met als resultaat de gevraagde kwaliteit en hoeveelheid met zo min mogelijk uitval.

 

We hebben in Steenwijk 24 extrusie productielijnen waarbij er onderscheid is in volwandige PVC, U3 3 lagen, DYKA Air profiel en DYKA Sono geluid gedempte PVC buizen. Daarnaast zijn er nog 2 PP lijnen met ook weer verschillende product ranges en kwaliteitseisen.

Aandacht voor het hele proces

Voordat een lijn geplaatst wordt is er al op voorhand goed nagedacht hoe de productielijn ingericht moet worden. Er is al nagedacht over het type extruder in combinatie met een spuitkop met bijbehorend gereedschap, welke recepturen er gebruikt moeten worden en hoe de randapparatuur eruit moet zien. Hierbij is het grondstofdoseersysteem veel belangrijker geworden. Voor een stabiele en robuuste productie moeten de verschillende grondstoffen gravimetrisch gedoseerd worden met een hoge nauwkeurigheid. Hier zijn ook weer de verschillende kwaliteitsnormen bepalend.

Er wordt erg veel geïnvesteerd in moderne machines van bekende leveranciers (preferred suppliers). Deze machines moeten voldoen aan vooraf vastgelegde programma van eisen;  grondstof, opbrengst, lijnsnelheid, diameterrange, etc.… Deze voorbereidingen gaan in nauw overleg met General Engineering, Technische Dienst en Inkoop.

Duidelijke machine instructies en opleiding van operators

Na de oplevering en installatie van de extrusielijn worden de verschillende machines getest met de voorgeschreven receptuur. Daaruit worden de meest ideale instellingen vastgelegd in proceslijsten. Deze taak wordt voornamelijk door Stef ten Veen (Technische Assistent Extrusie) uitgevoerd die samen met Herman onderdeel uitmaakt van de Extrusie Staf.

Vervolgens worden de B en C operators door de Extrusie Staf getraind in het starten en bedienen van de lijn. De operators voeren veel kwaliteitscontroles steekproefsgewijs uit, naast de controles die uitgevoerd worden door de Kwaliteitsdienst. “Deze controles worden vastgelegd in een kwaliteit monitoringsysteem met duidelijke tolerantiegrenzen waardoor we achteraf altijd de oorzaken van klachten kunnen achterhalen. De operators geven ook feedback over de instellingen en resultaten. In gezamenlijk overleg worden dan eventueel de proceslijsten en instructies verbeterd.”, vertelt Herman.

Het trainen en opleiden van de bestaande maar vooral nieuwe operators voor de afdeling Extrusie is een belangrijke taak geworden voor Herman. “Oudere medewerkers gaan met pensioen en het proces vraagt specifieke kennis bij de operators om te blijven voldoen aan de toenemende kwaliteitseisen. Samen met de operators stellen we ook OCAP op (Out of Control Action Plans). Deze bestaan uit korte bondige schemaatjes die de operators snel naar de oplossingen van de problemen leiden waardoor onnodig uitval wordt voorkomen.”, zegt Herman.

Machines draaiend houden

Soms zijn er foutmeldingen op de machines die niet direct opgelost kunnen worden door de operator. Dan wordt in het dagelijkse Extrusie Team Overleg eerst en vooral bepaald of het gaat om een proces of een mechanisch probleem. Een mechanisch probleem wordt vervolgens besproken met de Technische Dienst. Bij een proces gerelateerd probleem zal Herman onderzoek gaan doen.

Herman vertelt: “Soms zijn de proceslijsten en instructies niet goed opgevolgd. Maar het kan ook zijn dat er iets mis is met de grondstof of dat er sprake is van slijtage aan de schroeven of cilinders. Aan de hand van de vastgelegde procesparameters is goed te zien of er slijtage is opgetreden.” Er is ook al een plan opgesteld die er tijdig voor zorgt dat als het proces dreigt te worden beïnvloed door deze slijtage dat er altijd vervanging beschikbaar is. Hierdoor blijft het proces robuust. Door een goed onderhoudsschema van de Technische Dienst worden de extrusielijnen in de best mogelijke conditie gehouden.