Interview Jan Froklage, medewerker E&C

Mijn naam is Jan Froklage, en mijn functie is Technisch Adviseur –Calculator/Tekenaar bij de afdeling Engineering & Consultancy binnen DYKA. Mijn taken binnen de afdeling zijn het beantwoorden van technische vragen op gebied van binnenriolering, buitenriolering, drukleidingen, het maken van technische berekeningen op die gebieden, het calculeren van vooral Duborain projecten en het maken van tekeningen voor allerlei speciale producten.

Wat voor services kan de afdeling Engineering & Consultancy bieden voor klanten van DYKA?

Eerder heette de afdeling verkoopondersteuning, en waren wij vaak een soort verbindingsstuk tussen klant en verkoop om toch orders binnen te halen (een soort van toegevoegde waarde aan de offerte door mee te denken met de klant). Dit is nog steeds een van de doelen, maar er worden tegenwoordig ook offertes direct vanaf deze afdeling naar klanten verstuurd. Bij onder andere Prefab is het zo dat de order wel binnen is, maar bijvoorbeeld afdeling SPS (Speciale Producten en Services) men nog niet weet wat er gemaakt moet worden, deze begeleiding gebeurt ook op Engineering & Consultancy. Voor bijvoorbeeld Vacurain is het proces nog iets anders, daar wordt eerst het project uitgerekend en inclusief offerte aan de klant aangeboden (dit hoeft niet op voorhand order te zijn). Er worden ook dergelijke voorstellen gemaakt voor bijvoorbeeld architecten en adviseurs. Verder komen op de afdeling veel technische vragen binnen van klanten en deze worden vakkundig beantwoord. Hiervoor is vaak specifieke vakkennis nodig. Onze afdeling werkt ook vaak grotere en/of moeilijkere projecten uit tot een ingevulde offerte met bijlagen voor de verkopers, welke vervolgens een passende aanbieding richting klant kunnen doen. Vaak draagt creativiteit en meedenken bij aan het maken van een concurrerende aanbieding of een betere oplossing voor de klant.

Op het moment heeft de bouw te maken met verschillende milieu uitdagingen. Eén daarvan is de stikstof uitdaging. Hoe wordt er op de afdeling Engineering & Consultancy omgegaan met milieuoverwegingen, en duurzaamheid?

Natuurlijk houden ook wij ons bezig met duurzaamheid. Wij krijgen algemene informatie welke DYKA verstrekt, en indien van toepassing kunnen wij beschikken over informatie die bijvoorbeeld Bureau Leidingen verstrekt. Daarnaast werken wij indirect mee aan duurzaamheid bij projecten door voorstellen te maken voor duurzame oplossingen zoals het infiltreren in de bodem of gebruiken van regenwater voor toiletspoelingen en dergelijken. Wanneer we dan ook nog kunnen ondersteunen in de tekening en het Prefab kunnen aanleveren is het helemaal een duurzame oplossing.

Wat is Prefab precies?

Bij DYKA betekent Prefab het vooraf en onder goede condities prefabriceren van vooral binnen riolering en luchtkanalen per woning zodat op de bouw minder zaagwerk nodig is en het maken van verbindingen tot een minimum beperkt blijft. Op de bouw betekent dit tijdwinst en minder afval op de bouwplaats zelf, wat het milieu ten goede komt.

Hoe kan prefab ook in de toekomst bijdragen aan een beter milieu?

Een kans lijkt mij dat het bewerken van de materialen op de bouw minder nodig zal zijn zodat de (gemengde) afvalstroom vanaf de bouwplaats kan worden beperkt. In een prefab werkplaats is de afvalstroom veel beter te beheersen.

Denkend aan het besluit dat vanaf 2050 de gebouwde omgeving CO2-arm, aardgasvrij en circulair moet zijn, Hoe kunnen we in de toekomst emissievrij bouwen mogelijk maken?

Ik denk dat we bijvoorbeeld organisaties en keurmerken zoals Dubokeur in de gaten moeten houden in de toekomst. Er zijn organisaties continu bezig om uit te zoeken hoe we steeds duurzamer kunnen bouwen. Zij kunnen ons helpen hier ook steeds beter in te worden. Wij als DYKA blijven ons hierin ook continu verbeteren en innovatie is daarin ook heel belangrijk.

Wat voor innovaties zijn hiervoor nodig?

Een van de eenvoudige te realiseren zaken kan onder andere zijn dat wordt ingezet op milieuvriendelijker transport. Bijvoorbeeld meer elektrisch transport en daarvoor zonne-energie toepassen welke afkomstig is vanaf de vele daken die DYKA op eigen terrein heeft staan. Ook kan worden gekeken of de afvalstroom kan worden beperkt door anders (minder) te verpakken en afbreekbaar verpakkingsmateriaal te gebruiken. De DYKA gebouwen zelf kunnen beter worden geïsoleerd en worden voorzien van zuinige installaties. Er zijn al initiatieven begonnen zoals ledverlichting, maar het kan altijd beter.

Wat kan DYKA nu en in de toekomst bijdragen?

Ook wij zullen moeten meedrijven met de huidige stromen, maar er kan meer worden ingezet op actief ontwikkelen van oplossingen voor minder verspreiden van kunststof in het milieu. De inzet van DYKA op gebied van regenwaterinfiltratie is een goede zaak. Dit voorkomt voor de toekomst tijdens extreme weersomstandigheden een hoop ellende (in Nederland) zoals overstroomde huizen. Ook riolering is een belangrijke bijdrage aan het leefbaar houden van Nederland (maar ook de rest van de wereld) en kunststof riolering levert daarbij een grote bijdrage.

De 8 voordelen van prefab voor de aanleg van buitenriolering

Kiezen voor een prefab leidingsysteem voor de aanleg van buitenriolering levert vele voordelen op.

Duborain Rainbox 3S kratten

Infiltratiekratten zijn een goede manier om in meer stedelijke gebieden regenwater goed te kunnen infiltreren. Rainbox 3s kratten bieden een goede ondersteuning in regenwaterbeheer.