Gescheiden afvoer

Riolering en respect voor het milieu gaan hand in hand. Milieubewustheid begint al bij de binnenriolering. Gescheiden afvoer van regen- en afvalwater zorgt er voor dat onze open wateren niet vervuild worden door directe lozingen. Het afvalwater wordt selectief getransporteerd naar zuiveringsstations.

Hergebruik regenwater

Regenwater kan dan weer probleemloos in open water geloosd worden. Beter nog is het van hemelwater ter plaatse te infiltreren in de bodem. Hergebruik is uiteraard ook mogelijk. Denk maar aan spoelwater voor wc’s of het sproeien van de tuin. Ook hier biedt DYKA tal van mogelijke oplossingen. Want water is kostbaar.

Lees meer over de oplossingen voor regenwater.