Filteren voor een lange levensduur

Filters zijn essentieel voor een zuiver infiltratiesysteem. Ze voorkomen immers het dichtslibben van de verschillende infiltratie-elementen zoals kratten of infiltratiebuizen. Ook houden ze vuil uit tanks voor regenwatergebruik.

Er zijn filters beschikbaar voor kolken, watertanks en regentonnen. Daarnaast beschikt DYKA over geotextiel en geomembraan. Dat wordt rond de infiltratiekratten en -buizen gewikkeld om het binnendringen van vuil te voorkomen.