De stichting Warmtenetwerk heeft als doel om het gebruik van duurzame warmte en koude en het hergebruik van warmte via collectieve netten te bevorderen. Tweehonderd organisaties in Nederland en Vlaanderen nemen deel aan het Warmtenetwerk. Bezoek voor meer info de website van Warmtenetwerk op www.warmtenetwerk.nl.