Uw browser wordt niet meer ondersteund. Voor een optimale ervaring raden wij aan om de laatste versie van Microsoft Edge, Mozilla Firefox of Google Chrome te downloaden.

TVVL

TVVL staat voor de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen. Deze vereniging is hét kennisknooppunt voor mensen die geloven in de kracht van kennis als motor van technologische innovatie in de sector van gebouw gebonden installaties en voorzieningen. Aandacht voor de mens en zijn omgeving waarin kennis wordt overgedragen, gedeeld en doorontwikkeld.
TVVL gaat voor kennisdeling, kennisontwikkeling en kennisoverdracht ten behoeve van het gehele proces van ontwerp tot en met hergebruik van gebouwinstallaties en voorzieningen. TVVL brengt hiervoor kennisdragers (leden, begunstigers, stakeholders, overheid en derden) samen waardoor technische (maatschappelijke) thema’s ingevuld worden. Bezoek voor meer info de website van TVVL op www.tvvl.nl.

Terug