Belangrijke rekenwaarden

Belangrijke elementen voor een juiste berekening van het Vacurain dakafvoersysteem zijn:

  • dimensies van het gebouw
  • dakoppervlakte
  • dakafschot
  • richting van het dakafschot
  • gebouwhoogte
  • dakconstructie
  • leidingzones
  • eventuele aanwezigheid van grind op dak
  • luchtvochtigheidsgraad binnen gebouw
  • het materiaal van de dakbedekking

Aan de hand van al deze gegevens, maakt de afd. Engineering & Consultancy van DYKA een op maat gemaakt plan op. Het aantal trechters, de lokatie van deze trechters, de capaciteit van het systeem, plaats van noodoverlaten,...

Indien een klant na planning toch wijzigingen wil aanbrengen in de leidingloop, is het essentieel DYKA hiervan op de hoogte brengen. Aangezien elk dakafvoerplan op maat gemaakt en accuraat berekend is, kan een kleine verandering grote invloed hebben op de algemene werking.

De afdeling Engineering & Consultancy staat altijd klaar om klanten te helpen bij hun Vacurain projecten. Zonder kosten, zonder moeite. Want een blijvend goede werking van het systeem staat voorop.