Veel voordelen bij infiltratie regenwater

Waarom infiltreren?

Regenwater dat we gescheiden afvoeren komt daar terecht waar het hoort, namelijk in de bodem. Dat is onder andere goed voor de grondwaterspiegel.

Omgaan met hemelwater is een van de speerpunten uit Het Nationaal Waterplan (opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding). Drie punten komen daarin sterk naar voren:

 
 • Beleidskeuze: Omgang met regenwater is verantwoordelijkheid van bedrijven en burgers
 • Daar waar de bodem geschikt is om water op te nemen en de grondwaterstand laag genoeg is zal men het regenwater binnen de eigen perceelsgrenzen weer terug moeten geven aan de bodem. Indien dit niet of niet geheel mogelijk is zal in samenspraak met de provincie of lokale gemeentes een tweedeling gemaakt kunnen worden tussen deels infiltratie binnen de eigen perceelsgrenzen en deels af voeren via het gemeentelijke regenwaterrioolstelsel.
 • Principe omgaan met regenwater volgens de trits: Vasthouden - Bergen - Afvoeren

DYKA denkt graag mee over innovatieve oplossingen en blijft producten ontwikkelen én verbeteren voor diverse toepassingen. Of het nu gaat om het sneller afvoeren of het verbeteren van de kwaliteit van te infiltreren regenwater, DYKA denkt graag mee met ontwikkelaars, provincie, gemeenten en waterschappen. Elke praktijksituatie is anders en vraagt mogelijk om een andere aanpak. Inmiddels heeft DYKA jarenlange ervaring en een nog steeds groeiend DUBORAIN® assortiment.

Vul uw gegevens uw gegevens hier in, wij nemen contact met u op om voor uw uitdagende probleem een passende oplossing te zoeken! 

Voordelen van ondergrondse infiltratie

 • Geen overtollig water op het maaiveld, dus geen plassen (muggen)

 • Geen piekafvoeren naar rioolwaterzuiveringsinstallaties;

 • Een hoger rendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties;

 • Verhoogt de grondwaterspiegel

 • Voorkomt hierdoor verdroging

 • Minder tot geen overstorten, waardoor minder vuillast op opervlaktewater
 • Geen extra investering in bergbezinkbassins
 • Minder ruimtegebruik in de wijk door ondergrondse toepassing
 • Vrijer ontwerp van de wijkinrichting

 <terug naar top>


Infiltratie binnen de erfgrens

Afgekoppeld regenwater loopt niet zomaar de grond in, want het bevat meestal veel vuil dat er eerst uit moet. Denk maar aan bladeren, takjes, zand, straatvuil en andere rommel. Het DUBORAIN® systeem van DYKA is hier volledig op afgestemd.
De uitgekiende infiltratiesystemen van DYKA zijn stuk voor stuk ontwikkeld en geproduceerd met het oog op een lange levensduur, perfecte werking en lage onderhoudskosten.

 

RAINBOX® 3S infiltratiekratten...

...óók voor de installateur!

Klik voor meer informatie over RAINBOX® 3S infiltratiekratten

De veranderde regelgeving (Bouwbesluit 2012) en Het Nationaal Waterplan, hebben ervoor gezorgd dat steeds meer installateurs te maken krijgen met hemelwatervraagstukken.

In een toenemend aantal gemeenten worden particulieren verantwoordelijk gesteld voor het opvangen, bergen en afvoeren van hemelwater op het eigen perceel. In gebieden met lage grondwaterstand, waar de kans op verdroging van de grond groot is, bieden een, twee of drie gekoppelde infiltratiekratten vaak een mogelijke oplossing. Waar voorheen de aannemer ingeschakeld werd bij dit soort vraagstukken, is de installateur tegenwoordig ook verantwoordelijk voor het stuk van de gevel tot de erfgrens.

DYKA heeft infiltratiekratten in het assortiment voor verschillende toepassingen.
De RAINBOX® 3S [PDF, 5.81 MB] is de nieuwste toevoeging aan het DUBORAIN® leveringsprogramma.

De RAINBOX® 3S is speciaal ontwikkeld voor gebruik in groenstroken en gebieden met lichte verkeersbelasting.
Het DYKA infiltratiekrat RAINBOX® 3S is ontwikkeld voor efficiënte infiltratie en berging van hemelwater.
Dankzij de deuvels is het samenvoegen van Rainboxen eenvoudig en ontstaat er tussen de kratten onderling een zeer sterke verbinding.

In de aanvoerleiding dienen vervuilingen (zoals blad en zand) gefilterd te worden door een loofscheider en zandvanger. Wanneer regenwater via straat- en/of trottoirkolken wordt aangevoerd dienen deze te zijn voorzien van een korffilter om te voorkomen dat blad-, zand en grove delen in de infiltratie-unit terechtkomen en de levensduur verkorten.

 

 

RAINBOX® CUBE infiltratiekratten...

Gebruik tot op wel 5 meter diepte!

Klik voor meer informatie over RAINBOX® CUBE infiltratiekratten

De RAINBOX® CUBE [PDF, 6.19 MB] is de nieuwste toevoeging aan het DUBORAIN® leveringsprogramma.

De RAINBOX® CUBE is speciaal ontwikkeld voor gebruik wanneer verkeersbelastbaarheid gewenst is. De mechanische sterkte van de RAINBOX® CUBE maakt het infiltratiekrat geschikt voor gebruik tot 5 meter diepte. Daardoor kan de RAINBOX® CUBE toegepast worden in de meeste projecten voor het beheer van hemelwater.

Inspecteerbaar

De RAINBOX® CUBE is uitermate geschikt voor inspectie. De duidelijke kolomstructuur en vlakke bodemplaat garanderen een onbelem- merde doorgang voor camera-inspecties.

 

Installatiegemak

De RAINBOX® CUBE is modulair opgebouwd. De elementen laten zich snel en eenvoudig koppelen en stapelen. Door gebruik te maken van de FLEX-elementen bent u flexibel in het kiezen en combineren tot de gewenste inbouwhoogte en capaciteit. (Inbouwhoogte minimaal 36cm tot meer dan 4,5 mtr!)

 

DUBORAIN® infiltratietunnel

Klik voor meer informatie over DUBORAIN® infiltratietunnel

De DuBoRain infiltratietunnel [PDF, 717.11 Kb] is een speciaal ontwikkeld systeem voor regenwater infiltratie en/of retentie. De constructie van de infiltratietunnel maakt het mogelijk dat er met een geringe inbouwdiepte en met een beperkt ruimtebeslag ook onder opritten en parkeerplaatsen (personenauto's) infiltratievoorzieningen worden aangelegd.

Voordelen

•  snelle opname van regenwater in het grondwater
•  licht in gewicht
•  zeer makkelijk stapelbaar, dus goed vervoerbaar
•  tunnelelementen zijn koppelbaar
•  eindplaten zijn voorzien van aansluitingen voor diverse diameters
•  met een gronddekking van minstens 50 cm licht verkeersbelastbaar (3,5 ton per m2)

 

DUBORAIN® Hemelwaterafvoer en infiltratie

Infiltratie- en transportbuis

Hemelwater wat op verharde oppervlaktes wordt verzameld stroomt via de straatkolk naar de infiltratiebuis. Om te voorkomen dat straatvuil, blad, takjes en zand in de infiltratie en transport-buis terechtkomen is de onderbak van de straatkolk voorzien van een korffilter. 

DuBoRain regenwatergebruik:

Bespaar drinkwater!

Combitank_in_toepassing

In plaats van drinkwater te gebruiken voor het spoelen van het toilet, het doen van de was of het sproeien van tuin kunt u heel goed gebruik maken van opgevangen regenwater. Door dit regenwater te ontdoen van bladeren en zand is eenvoudig een besparing te behalen. Het gebruik van de DuBoRain combitank bespaart u al snel honderden liters drinkwater per week.

In de hiernaast staande illustratie ziet u een betonnen combitank in de oprit geplaatst.

 

 

 <terug naar top>


KOMO-keur voor DYKA infiltratie systemen

Wij Bouwen op KOMO

Tijdens de Infra relatiedagen in Hardenberg (31 januari t/m 2 februari 2012) heeft DYKA het felbegeerde KOMO-certificaat voor DuBoRain in ontvangst mogen nemen. Een belangrijke opsteker voor de Grond-, Weg- en Waterbouwsector.

Dit KOMO systeem certificaat is opgebouwd uit productcertificaten voor de meest relevante onderdelen voor het DuBoRain-systeem; infiltratie kolken, transport- en infiltratieleidingen, infiltratiekratten en geotextiel.
Kort samengevat: inzamelen, transporteren en bergen van hemelwater.

KOMO staat hierin voor sterkte, c.q. weerstand tegen belasting en blijvende functionering met aanvullende opties voor inspectie en reiniging. Het KOMO certificaat is gebaseerd op de BRL 52250 waarbij tevens rekening is gehouden met Europese standaardisatie ontwikkelingen. In de meest recente herziening van de BRL is ook de toepassing van PP-recyclaat geïntroduceerd. 
Zo houden we in ons DuBoRain systeem op 2 manieren rekening met duurzaamheid en milieu: het afkoppelen en infiltreren van regenwater enerzijds en een verantwoord kunststof materiaalgebruik anderzijds.

KOMO is een afkorting en staat voor Keuring en Onderzoek voor Materialen in Openbare werken. De naam KOMO is een eigen leven gaan leiden met als belangrijkste toegevoegde waarde: als er KOMO op staat dan is het goed. Met name door afnemers en in mindere mate door producenten wordt KOMO ervaren als "gecontroleerde kwaliteit rekening houdend met het bedoelde gebruik" waarbij deze gecontroleerde kwaliteit wordt uitgevoerd door een objectieve en algemeen erkende keuringsinstantie. KEMA en KIWA zijn in onze branche de erkende instanties. 

Klik hier voor een overzicht van al onze certificaten.
 

 <terug naar top>


Volg ons ook op:

2014-Linkedin 2014-Facebook 2014-Twitter 2014-YouTube 2014-Email

HWA Assortiment

2015-08 Cover HWA Assortimentsoverzicht

Download de Flyer

Cover RAINBOX® 3S Flyer

Download de Flyer

Klik hier voor de RAINBOX® CUBE Flyer

Bekijk de folder

Folder DuBoRain Productoverzicht

Download de poster

Kopie van DuBoRain_Poster_2015_2100px.jpg

Bekijk de folder

150_Cover_Brochure_Combitank 

Bekijk de handleiding

210_Cover_Montagehandleiding_Combitank