Milieu en Duurzaamheid

Meer dan woorden

Duurzaamheid is de hype voorbij. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Recyling, ISO 14001, verlagen van EPC's, toenemend belang van EPD's, verkleinen CO2 Footprint, Duurzaamheid in zijn algemeenheid...
De bouw is er maar druk mee.

Gelukkig is DYKA zich al jaren bewust van haar verantwoordelijkheid naar mensen, milieu en producten. Dat uit zich in de aandacht die het bedrijf aan milieuzaken besteedt; zowel vóór, tijdens als na de productie. En ook branchebreed worden we voor onze inspanningen beloond. Nu weer met het felbegeerde DUBOkeur dat we september 2011 ontvingen op een aantal PVC-producten.

DYKA werkt hard aan het verlagen van EPC's, het recyclen van materialen (BIS) en het reduceren van de CO2 uitstoot. En met ISO 14001:2004 is duurzaamheid verankerd in ons bedrijf.

In de grijze balk hierboven, vindt u nog extra informatie over onze Duurzaamheid Ambities, Recycling en vindt u verschillende Certificaten, met uiteraard de DUBOkeur certificaten en milieubeoordelingen.

 

Brancheorganisatie BureauLeiding heeft twee Kennis Dossiers uitgegeven over kunststof leidingsytemen. Eén over Duurzaamheid en één over de Functionele toepassingen.
Scroll naar beneden op deze pagina om de twee Kennis Dossiers te lezen.

 

Bekijk de brochure

Kennis Dossier Duurzaam Kennis Dossier Functioneel

Verklaring gebruik PVC recyclaat

Het gebruik van PVC recyclaat uit externe bronnen komt de duurzame ontwikkeling van onze samenleving ten goede. PVC leidingsystemen met recyclaat zijn van de hoogste kwaliteit, hebben een betere CO2-voetafdruk, beperken het gebruik van nieuwe grondstoffen en hebben een levensduur van ruim honderd jaar. 

Technisch onderzoek heeft aangetoond dat PVC leidingsystemen minstens zeven keer opnieuw te gebruiken (recyclen) zijn. 
Bovendien zijn de leden van BureauLeiding - informatiebureau kunststof leidingsystemen - gestopt met het gebruik van lood(stabilisatoren) in PVC leidingsystemen. 

Leidingen met PVC recyclaat uit gebruikte PVC leidingen kunnen echter lood bevatten. Eventuele loodsporen uit het gerecyclede materiaal worden ingesloten in de polymeermatrix en komen onder normale omstandigheden niet vrij gedurende de levensduur van het product.
Op het gebruik van recyclaat uit gebruikte PVC producten wordt toegezien op basis van de relevante productnormen voor drukloze toepassingen. 

Sinds de opname van lood op de REACH-kandidatenlijst van december 2012 zijn fabrikanten van PVC producten waar mogelijk lood(stabilisator) in aanwezig is verplicht hun klanten hierover te informeren (REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006, artikel 33).

Daar de wetgeving over stoffen voortdurend in beweging is, zal deze verklaring indien nodig worden geactualiseerd.(Versie 1 juli 2013)

Duurzaamheid staat bij DYKA voorop:

Volg ons ook op:

2014-Linkedin 2014-Facebook 2014-Twitter 2014-YouTube 2014-Email

Presentatie Duurzaamheid

Duurzaamheid_vanzelfsprekend

Duurzame Links

150 Logo BureauLeiding

150 Logo Teppfa

Website BureauLeiding - Buizen Inzamel Systeem

 
Website DUBOkeur 

 
Website VinylPlus 

 
Website NRK - sectie duurzaamheid